SOW-MPSGP13B
Vaardigheidstraining: Interventies bij Kinderen en Jongeren
Cursus informatieRooster
CursusSOW-MPSGP13B
Studiepunten (ECTS)3
CategorieMA (Master)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Psychologie;
Docenten
Docent
dr. L.E. Kersten-Alvarez
Overige cursussen docent
Examinator
dr. S. Pieters
Overige cursussen docent
Docent
dr. S. Pieters
Overige cursussen docent
Coördinator
dr. S. Pieters
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. S. Pieters
Overige cursussen docent
Collegejaar2021
Periode
SEM1  (06-09-2021 t/m 28-01-2022)
Aanvangsblok
SEM1/  SEM2
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking
Let op: heb je nog geen masterinschrijving dan ben je nog niet ingeschreven voor de toetsen van deze cursus.
OpmerkingInschrijven voor de trainingen kun je onder cursuscode: SOW-MPSGP13. Op Brightspace kun je dan je voorkeur opgeven.
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Aan het einde van de training en op het niveau van stagiaires bij stageaanvang:
1.    kun je adequate gesprekstechnieken toepassen in gesprekken met kinderen van verschillende leeftijden (bijv. ten behoeve van intake diagnostiek of behandeling; EK 2 en 4);
2.    kun je minimaal één veelgebruikte test uit het werkveld kinder- en jeugdpsychologie afnemen bij kinderen én kun je hierover zowel mondeling als schriftelijk rapporteren (EK 2, 3 en 4).
3.    kun je elementen uit bekende evidence-based interventies toepassen bij de behandeling van problematiek bij kinderen (EK 2, 3 en 5);
4.    ontwikkel je jouw professionele competenties door doelmatig te reflecteren en feedback van anderen te gebruiken (EK 4 en 5). 
Inhoud
In de Vaardigheidstraining Interventies bij Kinderen en Jongeren (VKJ) ga je oefenen met zowel diagnostiek als behandeling van problematiek bij kinderen en jongeren. Je begint met het oefenen van gespreksvaardigheden die van toepassing zijn op gesprekken met kinderen. Je oefent deze vaardigheden zowel in rollenspelen als in een echt gesprek met een oefenclient (kind 4-12 jaar) op een basisschool. Daarnaast ga je een onderzoek doen bij je oefenclient (bijv., intelligentieonderzoek). Daarna ga je de onderzoeksbevindingen zowel mondeling als schriftelijk rapporteren aan betrokken volwassenen. Ook ga je je in VKJ verdiepen in de pathologie, systemische aspecten en de ontwikkelingsfasen waarin de kinderen en jongeren zich bevinden. Je gaat oefenen met interventies die toegepast kunnen worden bij kinderen, adolescenten en hun ouders/opvoeders. Tot slot zul je stilstaan bij de ontwikkeling van je professionele competenties in een reflectieverslag.


Aantal deelnemers
Maximum aantal deelnemers is 12 per groep.

Toetsinformatie
Het eindcijfer wordt berekend aan de hand van drie deelcijfers, één voor vaardigheden (40%), één voor evaluatie/reflectie (40%) en één voor inzet (20%). Alle drie de afzonderlijke deeltoetsen moeten met een voldoende (minimaal een 6) worden afgesloten om een voldoende eindcijfer te krijgen voor VKJ.

Voorkennis

 • Deze training is alleen toegankelijk voor psychologiestudenten.
 • De training kan niet als bijvak gevolgd worden door studenten van andere studierichtingen.
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie
 
Bijzonderheden

Verplicht materiaal
Boek
Delfos, M.F. (2017). Luister je wel naar mij. Gespreksvoering met kinderen tussen vier en twaalf. Amsterdam: SWP publicatiereeks.

Aanbevolen materiaal
Boek
Braet, C. & Bogels, S. (2020). Protocollaire behandelingen voor kinderen en adolescenten met psychische klachten (delen 1-3). Amsterdam: Boom Uitgevers.
Literatuur
Diverse boekhoofdstukken en wetenschappelijke artikelen (lijst met aanbevolen literatuur wordt bekend gemaakt via Brightspace voor aanvang van de cursus).

Werkvormen
Training
AanwezigheidsplichtJa
WerkvormtypeTraining

Algemeen
Tijdens de trainingen op de universiteit wordt er vaardighedenonderwijs gegeven. In het bijzonder het leren van gespreksvaardigheden bij kinderen en jongeren én het leren uitvoeren van elementen van evidence-based behandelingen. Tijdens de sociotheekbijeenkomst wordt er vooral geoefend met het afnemen van
veelgebruikte tests uit het werkveld kinder- en jeugdpsychologie. Op de basisschool wordt het geleerde in de praktijk gebracht, door middel van het voeren van gesprekken met kinderen, het afnemen van tests en het terugkoppelen van de resultaten ervan.

Werkgroep
AanwezigheidsplichtJa
WerkvormtypeWerkgroep

Toetsen
Vaardigheidstentamen
Weging1
ToetsvormVaardigheidstentamen
GelegenhedenBlok SEM1, Blok SEM2