SOW-MPSGP13C
Vaardigheidstraining: Klachtgerichte Interventies
Cursus informatieRooster
CursusSOW-MPSGP13C
Studiepunten (ECTS)3
CategorieMA (Master)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Psychologie;
Docenten
VorigeVolgende 5
Docent
prof. dr. E.S. Becker
Overige cursussen docent
Docent
dr. M.P.C. Bosch
Overige cursussen docent
Examinator
dr. J. Krans
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. J. Krans
Overige cursussen docent
Docent
dr. J. Krans
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Periode
SEM1  (05-09-2022 t/m 27-01-2023)
Aanvangsblok
SEM1/  SEM2
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking
Let op: heb je nog geen masterinschrijving dan ben je nog niet ingeschreven voor de toetsen van deze cursus.
OpmerkingInschrijven voor de trainingen kun je onder cursuscode: SOW-MPSGP13. Op Brightspace kun je dan je voorkeur opgeven.
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Aan het einde van de training en op het niveau van stagiaires bij stageaanvang:
  1. ben je in staat om de problematiek van cliënten inzichtelijk te beschrijven en te analyseren met behulp van een holistische theorie, en een functie- en betekenisanalyse;
  2. selecteer je passende meetinstrumenten en zelfregistratiemethoden om de problematiek van cliënten te monitoren;
  3. doorloop je het gedragstherapeutisch proces in de behandeling van cliënten;
  4. doe je op heldere en bruikbare wijze verslag van de behandeling van cliënten;
  5. ontwikkel je jouw professionele competenties door doelmatig te reflecteren en feedback van anderen te gebruiken
Inhoud
De training beoogt studenten te laten kennismaken met klachtgerichte psychologische behandelingen, d.w.z. behandelingen die erop gericht zijn de problemen waarmee een cliënt zich voor behandeling aanmeldt te concretiseren, te onderzoeken hoe deze problemen zijn ontstaan en hoe ze in stand worden gehouden, en dan therapeutische interventies toe te passen waardoor de problemen afnemen. Gesteund wordt in deze training op drie tradities:
  • Gedragstherapie, een therapievorm gebaseerd op leertheoretische principes;
  • Cognitieve therapie, een therapievorm die het ontstaan, de instandhouding en de behandeling van probleemgedrag benadert vanuit cognitieve processen.
  • Stoornisspecifieke behandelingen bij specifieke diagnostische groepen zoals angstklachten en stemmingsstoornissen.
De studenten worden geacht zelf een probleem in te brengen en elke week in subgroepen te oefenen met de rol van de therapeut. In het eerste deel van elke trainingsbijeenkomst vindt supervisie plaats over de uitgevoerde behandelingen, in het tweede deel staat telkens een thema centraal: klachten concretiseren, betekenis- en functieanalyse, motiveren voor verandering, stressmanagement technieken, cognitieve interventies, zelfcontroleprocedures, interventies op zelfbeeld, mindfulness, activering, exposuretechnieken en assertiviteitstraining.
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie
Een dossier/eindverslag van de uitgevoerde behandeling, een reflectieverslag over de behandeling, en de actieve deelname aan de cursus. Het dossier weegt voor 60% mee in het eindcijfer en reflectieverslag en deelname ieder voor 20%. Het eindverslag dient voorafgaand aan de laatste bijeenkomst ingeleverd te worden.
Bijzonderheden
Het aantal deelnemers per groep is 12.
Contact informatie
Drs. C. Vossen
c.vossen@ru.nl

Verplicht materiaal
Wordt nader bekendgemaakt
De cursushandleiding op Brightspace geeft de verplichte literatuur aan.

Werkvormen
Training
AanwezigheidsplichtJa
WerkvormtypeTraining

Algemeen
Vaardigheidstraining met wekelijkse groepsbijeenkomsten met literatuurbespreking, oefening, demonstratie en behandelsupervisie en wekelijkse oefenbijeenkomsten in subgroepen van 3 personen.

Werkgroep
AanwezigheidsplichtJa
WerkvormtypeWerkgroep

Toetsen
VERSLAG
Weging1
ToetsvormVerslag
GelegenhedenBlok SEM1, Blok SEM2