SOW-MPSGP13D
Vaardigheidstraining: Neuropsychologische Revalidatie
Cursus informatieRooster
CursusSOW-MPSGP13D
Studiepunten (ECTS)3
CategorieMA (Master)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Psychologie;
Docenten
Coördinator
dr. D. Bertens
Overige cursussen docent
Docent
dr. D. Bertens
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. D. Bertens
Overige cursussen docent
Examinator
dr. D. Bertens
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Periode
SEM1  (05-09-2022 t/m 27-01-2023)
Aanvangsblok
SEM1/  SEM2
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking
Let op: heb je nog geen masterinschrijving dan ben je nog niet ingeschreven voor de toetsen van deze cursus.
OpmerkingInschrijven voor de trainingen kun je onder cursuscode: SOW-MPSGP13. Op Brightspace kun je dan je voorkeur opgeven.
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Aan het einde van de training en op het niveau van stagiaires bij stageaanvang:
  1. Stem je jouw communicatie(stijl) adequaat af op cliënten met niet-aangeboren-hersenletsel.
  2. Informeer je cliënten met niet-aangeboren-hersenletsel adequaat over cognitieve, gedragsmatige en psychologische aspecten van hun aandoening.
  3. Stel je neuropsychologische behandeldoelen vast op een gestandaardiseerde wijze
  4. Neem je met behulp van een handleiding neuropsychologische tests af volgens instructies, ben je je bewust van valkuilen en koppel je resultaten terug.
  5. Ken je diverse behandelmethoden bij specifieke cognitieve stoornissen (bijvoorbeeld executieve functiestoornissen).
  6. Ontwikkel je jouw professionele competenties door doelmatig te reflecteren en feedback van anderen te gebruiken.
Inhoud

In deze training staat het domein van de neuropsychologische revalidatie centraal. Tijdens de negen bijeenkomsten van drie uur wordt er geoefend met terugkoppeling van diagnostiek, indicatiestelling, het uitvoeren van interventies bij mensen met cognitieve en gedragsmatige beperkingen als gevolg van hersenletsel. Er is veel aandacht voor de communicatie met patiënten met hersenletsel. In een aantal bijeenkomsten komen algemene zaken aan bod zoals beroepsvaardigheden, indicatiestelling en multidisciplinair werken. Daarnaast zijn er bijeenkomsten die meer domeinspecifiek zijn en zich bijvoorbeeld richten op interventies voor executieve problemen, geheugenstoornissen en mentale traagheid. 
Daarnaast wordt er buiten de bijeenkomsten gewerkt aan een eindverslag. Dit verslag bestaat uit diverse huiswerkopdrachten en korte reflectieverslagen met betrekking tot de geleerde vaardigheden. Ook zal iedere student twee opnames maken: eenmaal bij het geven van psychoeducatie aan een naaste en eenmaal (samen met één of twee andere studenten) bij het uitvragen van cognitieve klachten bij (een ouder) iemand uit de omgeving.
 
Niveau

Voorkennis
• Deze training is alleen toegankelijk voor psychologiestudenten.
• De training kan niet als bijvak gevolgd worden door studenten van andere studierichtingen.
Toetsinformatie
Het eindcijfer wordt samengesteld uit de beoordeling van drie onderdelen:
•    De kwaliteit van de video-opnamen (= vaardigheidsbeoordeling) (formele toetsing vanaf september 2017) (40% van eindbeoordeling).
•    De kwaliteit van het eindverslag. Het eindverslag wordt voor de laatste bijeenkomst ingeleverd (40%).
•    Actieve deelname (= inzet/professionele competenties) aan de groepsbijeenkomsten (20%).
Bijzonderheden

Verplicht materiaal
Literatuur
Per bijeenkomst wordt er specifieke literatuur bestudeerd. Het boek ‘Neuropsychologische behandeling’ van Rudolf Ponds, Caroline van Heugten, Luciano Fasotti en Ellie Wekking (2010) wordt aanbevolen.

Werkvormen
Training
AanwezigheidsplichtJa
WerkvormtypeTraining

Algemeen
Wekelijkse groepsbijeenkomsten die bestaan uit een inhoudelijke presentatie door twee studenten, een inhoudelijke presentatie door de docent en het praktisch oefenen van diverse vaardigheden aan de hand van casuïstiek. Tijdens twee bijeenkomsten zullen opnamen besproken worden (gemaakt door de studenten).

Werkgroep
AanwezigheidsplichtJa
WerkvormtypeWerkgroep

Zelfstudie opdrachten
AanwezigheidsplichtJa
WerkvormtypeZelfstudie

Algemeen
Wekelijkse zelfstudie- en reflectie opdrachten, individueel en in subgroepjes, waarbij geoefend wordt met de stof.

Toetsen
VERSLAG
Weging1
ToetsvormVerslag
GelegenhedenBlok SEM1, Blok SEM2