SOW-MPSGV70
Stage en Thesis Gedragsverandering
Cursus informatieRooster
CursusSOW-MPSGV70
Studiepunten (ECTS)24
CategorieMA (Master)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Psychologie;
Docenten
Docent
dr. M.A. de Lange
Overige cursussen docent
Docent
dr. M.L. van Leeuwen
Overige cursussen docent
Examinator
dr. M.L. van Leeuwen
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. M.L. van Leeuwen
Overige cursussen docent
Collegejaar2017
Periode
JAAR  (04-09-2017 t/m 31-08-2018)
Aanvangsblok
JAAR
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen

Het doel van de afstudeeropdracht is om je zoveel mogelijk zelfstandig een onderzoeksproject naar gedragsverandering op te laten zetten en uit te laten voeren. Binnen dit project worden kennis en vaardigheden op het gebied van gedragsverandering in de praktijk gebracht en verdiept. Naast het opereren op het snijvlak tussen theorie en praktijk doe je tijdens de stage ervaring op met projectmatig werken en effectief communiceren.

Inhoud
De stage en de thesis vormen één geheel en zijn samen de afstudeeropdracht. Er wordt uiteindelijk één eindverslag, de thesis, geschreven en geen apart stageverslag.
De stage kan op verschillende manieren geworven worden. In de periode oktober tot januari zijn er colleges die je stapsgewijs voorbereiden op het vinden en vastleggen van een stage. De opleiding zelf heeft ook een uitgebreid netwerk aan contacten dat stages aanbiedt waar men op kan solliciteren.
De stage kan verschillende vormen aannemen. De voorkeur gaat uit naar een externe stage waarbij aan een concreet, af te bakenen project of probleem binnen een organisatie wordt gewerkt. Uiteraard dient de stage inhoudelijk voldoende aan te sluiten bij de kennis en vaardigheden op het gebied van gedragsverandering. Deze externe stage kan onderzoeksdata opleveren, maar mag ook resulteren in strategie of advies (zonder zelf gegenereerde data, maar aan de hand van externe data).
In speciale gevallen kan er intern stage worden gelopen, als het relevant en vernieuwend fundamenteel onderzoek betreft of wanneer het een externe onderzoeksopdracht betreft die intern wordt uitgevoerd.
Er staan 16 voltijd weken voor de gehele afstudeeropdracht en het schrijven van het eindverslag (thesis).
Aanvang stage en thesis: 01-03-2018
Deadline inleveren thesis: 07-07-2018 

Toetsinformatie
De stage en thesis worden tegelijk beoordeeld. Het eindcijfer wordt voor 30% gevormd door het stagecijfer en voor 70% door het cijfer voor de thesis. Beide beoordelingen dienen voldoende te zijn om een voldoende eindcijfer te kunnen ontvangen.

Voorkennis
De vakken Psychologie van Gedragsverandering (MPSGV10A) en SWITCH (MPSGV12A) dienen met goed gevolg te zijn voltooid.
 
Werkvormen
Interactieve hoorcolleges
AanwezigheidsplichtJa

Onderzoeksproject
AanwezigheidsplichtJa

Algemeen
Onderzoeksproject (op locatie bij de maatschappelijke partner)
Afspraken met interne begeleider (RU docent) en externe begeleider (maatschappelijke partner)

Toetsen
Scriptie/Stage
Weging1
GelegenhedenBlok JAAR, Blok JAAR