SOW-MTB1001
Methoden van onderzoek
Cursus informatieRooster
CursusSOW-MTB1001
Studiepunten (ECTS)6
CategorieB1 (Eerste jaar bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Sociologie;
Docenten
VorigeVolgende 1
Docent
dr. ir. J.J. Beuving
Overige cursussen docent
Docent
dr. J.C. Koops
Overige cursussen docent
Docent
dr. J.A. Rambaran
Overige cursussen docent
Examinator
dr. J.A. Rambaran
Overige cursussen docent
Coördinator
dr. J.A. Rambaran
Overige cursussen docent
Collegejaar2023
Periode
PER2  (06-11-2023 t/m 26-01-2024)
Aanvangsblok
PER2
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Deze cursus is ontwikkeld om je zo goed mogelijk te ondersteunen bij het bereiken van de volgende leerdoelen:
 
  1. je kunt, uitgaande van een gegeven probleemstelling, een beargumenteerde relatie leggen tussen diverse vraagstellingen en de (grondvormen van) onderzoeksontwerpen in de maatschappijwetenschappen
  2. je kunt theoretische uitspraken op juiste wijze weergeven en vertalen in correcte operationaliseringen
  3. je kunt de kwaliteitscriteria - betrouwbaarheid en validiteit - uitleggen en beoordelen aan de hand van concrete onderzoeksvoorbeelden
  4. je kunt, uitgaande van het gekozen onderzoeksontwerp, een beargumenteerde keuze maken voor het dataverzamelingsplan en het steekproefplan
  5. je kunt kiezen wanneer en waar je data wilt verzamelen
  6. je beheerst de grondvormen van data-analyse
  7. je kunt het rapportageplan opstellen en de (grondvormen van de) rapportage uitvoeren conform principes van wetenschappelijke integriteit
  8. je kunt overeenkomsten en verschillen aangeven tussen verschillende onderzoeksontwerpen in de maatschappijwetenschappen
Attitude:
  1. je kunt tegenover je medestudenten optreden als ‘critical friend’, om de kansen op schendingen van wetenschappelijke integriteit (plagiaat, verzinnen van bevindingen ofwel het incorrect presenteren van bevindingen) te reduceren
Inhoud

Met deze cursus verschaffen we de deelnemers inzicht in wat wetenschappelijk onderzoek is en welke typen onderzoek voorkomen in de antropologie, communicatiewetenschap en sociologie. Op de eerste plaats wordt inzicht gegeven in de soorten onderzoeksdoelen en onderzoeksvragen in sociaal-wetenschappelijk onderzoek. Tevens wordt uiteengezet welke beginselen en criteria een rol spelen bij het beantwoorden van onderzoeksvragen (geldigheid, betrouwbaarheid, bruikbaarheid en inhoudelijke diepgang). Op de tweede plaats wordt aandacht besteed aan de specifieke onderzoeksontwerpen in de antropologie, de communicatiewetenschap en de sociologie (het etnografisch veldonderzoek, het grootschalig veldonderzoek en het onderzoek met gebruik van bestaand (media-) materiaal). Zowel verschillende soorten onderzoeksgegevens, verschillende dataverzamelingsmethoden (observatie en interview) als verschillende analysemethoden (kwalitatieve en kwantitatieve) worden besproken. In aparte responsiecolleges krijgen studenten de gelegenheid om verdiepende vragen over de leerstof te stellen. In aparte werkcolleges wordt met behulp van oefeningen de kennis in praktijk gebracht.

Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden

Verplicht materiaal
Boek
Scheepers, P., Tobi, H. (2021). Onderzoeksmethoden. Amsterdam: Boom/Lemma (10e druk)

Aanbevolen materiaal
Handleiding
Werkboeken

Werkvormen
Hoorcollege

Opmerking
10 hoorcolleges en 7 responsiecolleges en 4 werkcolleges.

Werkcollege

Toetsen
Tentamen
Weging1
ToetsvormDigitale toets met CIRRUS
GelegenhedenBlok PER2, Blok PER3