SOW-MTB1002
Beschrijvende Statistiek
Cursus informatieRooster
CursusSOW-MTB1002
Studiepunten (ECTS)6
CategorieB1 (Eerste jaar bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Sociologie;
Docenten
Docent
drs. P.W.J.N. van Groenestijn
Overige cursussen docent
Examinator
dr. M.J. Savelkoul
Overige cursussen docent
Docent
dr. M.J. Savelkoul
Overige cursussen docent
Coördinator
dr. M.J. Savelkoul
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. M.J. Savelkoul
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Periode
PER3  (30-01-2023 t/m 07-04-2023)
Aanvangsblok
PER3
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Leerdoelen

Aan het einde van de cursus is de student in staat om:
• gegevens in te voeren in spreadsheets (SPSS en Excel) en basale data cleaning uit te voeren;
• data te modificeren en eenvoudige schaalconstructies te maken;
• de verzamelde gegevens adequaat grafisch weer te geven;
• kennis te kunnen reproduceren van gangbare maten voor centrum en spreiding en deze te kunnen toepassen om kwalitatieve/kwantitatieve gegevens adequaat te beschrijven;
• kennis te kunnen reproduceren van en te kunnen werken met gangbare statistische analyses voor het beschrijven van bivariate en trivariate relaties tussen (kwalitatieve/kwantitatieve) variabelen;
• de opgedane kennis omtrent univariate, bivariate en trivariate beschrijvende statistiek toe te passen om onderzoeksresultaten adequaat te interpreteren.
Inhoud
Hoe kun je onderzoeken in hoeverre iemands leeftijd samenhangt met de mate van televisiekijken? Hoe bereken je de samenhang tussen geslacht en inkomen? En hoe kun je de antwoorden van deelnemers aan een onderzoek naar mediagebruik het beste grafisch weergeven?

In de cursus Beschrijvende Statistiek (SOW-MTB1002) worden de gangbare statistische analysetechnieken binnen sociaalwetenschappelijk onderzoek behandeld die betrekking hebben op zowel het beschrijven van specifieke variabelen (univariate statistiek) als van verbanden tussen variabelen (bivariate en trivariate statistiek). Hierbij wordt aandacht besteed aan zowel numerieke als grafische beschrijvingen.
 
Naast het opdoen van kennis omtrent statistische analysetechnieken, zal aandacht worden besteed aan het verkrijgen van basisvaardigheden in het gebruik van het statistische programma SPSS en het spreadsheet programma Microsoft Excel. Tijdens de computerpractica en aan de hand van de wekelijkse opdrachten leren studenten de belangrijkste analysetechnieken uit te voeren met behulp van deze computerprogramma's.
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden

Verplicht materiaal
Boek
Grotenhuis, M. te & T. van der Weegen (2013). Statistiek als hulpmiddel. Een overzicht van gangbare toepassingen in de sociale wetenschappen.
ISBN:9789023252269
Titel:Statistiek als hulpmiddel. Een overzicht van gangbare toepassingen in de sociale wetenschappen
Auteur:Grotenhuis, M. te & T. van der Weegen
Uitgever:Van Gorcum
Boek
Groenestijn, P. van & Savelkoul, M. (2023). Basiscursus SPSS. Versie 27-29.
ISBN:9789023259336
Titel:Basiscursus SPSS. Versie 27-29
Auteur:Groenestijn, P. van & Savelkoul, M.
Uitgever:Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum

Aanbevolen materiaal
Boek
Grotenhuis, M. te & Visscher, C. (2009). Spss met syntax.
ISBN:9789023245278
Titel:Spss met syntax
Auteur:Grotenhuis, M. te & Visscher, C.
Uitgever:Van Gorcum

Werkvormen
Hoorcollege/ Practicum

Opmerking
Tevens responsiecolleges en practica.

Toetsen
Tentamen
Weging1
ToetsvormDigitale toets met CIRRUS
GelegenhedenBlok PER3, Blok PER4

Opdrachten
Weging0
ToetsvormOpdracht
GelegenhedenBlok PER3, Blok PER4