SOW-MTB2008
Statistiek 2 (CAOS)
Cursus informatieRooster
CursusSOW-MTB2008
Studiepunten (ECTS)3
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Sociale Wetenschappen;
Docenten
Contactpersoon van de cursus
M. Hoogendoorn
Overige cursussen docent
Docent
dr. L.A. Veenstra-van Dijk
Overige cursussen docent
Collegejaar2016
Periode
PER1  (29-08-2016 t/m 06-11-2016)
Aanvangsblok
PER1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
  • grondige kennismaking met de toetsende statistiek
  • beheersen van toetsprocedures in het computerpakket SPSS for Windows
Inhoud
  • toetsingstheorie: kansberekening, verwachting, standaardfout, significantietoetsen
  • toets op gemiddelde en proportie
  • vergelijking van twee gemiddelden en twee proporties
  • toetsing van samenhang in kruistabellen
  • toetsing van samenhang tussen interval variabelen: lineaire regressieanalyse
  • variantie-analyse: vergelijken van meer dan twee groepen
Bijzonderheden

• verplicht inleveren van de wekelijkse opdracht
• de te behandelen/bestuderen lesstof wordt bij aanvang nader opgegeven

Niveau
MAW.MT.BA2-CAOS

Toetsinformatie
Wekelijkse opdrachten, eindtoets op SPSS vaardigheid en theoretische kennis

Voorkennis
Statistiek 1

Literatuur
Verplicht:

• Grotenhuis, M. te & Matthijssen, A. (2013). Basiscursus SPSS. Versie 20-21. Assen: Van Gorcum. ISBN: 9789023249825
• Grotenhuis, M. te & Weegen, T. van der (2008). Statistiek als hulpmiddel. Assen: Van Gorcum. ISBN nummer 9789023244448

Werkvormen
Werkgroepen (maximaal 30 per groep) met wekelijkse opdrachten

Verplicht materiaal
Boek
Grotenhuis, M. te & Matthijssen, A. (2013). Basiscursus SPSS. Versie 20-21. Assen: Van Gorcum. ISBN: 9789023249825
ISBN:9789023249825
Boek
Grotenhuis, M. te & Weegen, T. van der (2008). Statistiek als hulpmiddel. Assen: Van Gorcum. ISBN nummer 9789023244448
ISBN:9789023244448

Werkvormen
Opdrachten
AanwezigheidsplichtJa

Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Algemeen
Werkgroepen (maximaal 30 per groep) met wekelijkse opdrachten

Toetsen
Tentamen
Weging1
GelegenhedenBlok PER1, Blok PER2