SOW-MTB2008
Statistiek 2 (CAOS)
Cursus informatieRooster
CursusSOW-MTB2008
Studiepunten (ECTS)3
CategorieBA (Bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie;
Docenten
Coördinator
M. Akpinar
Overige cursussen docent
Docent
M. Akpinar
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
M. Akpinar
Overige cursussen docent
Examinator
M. Akpinar
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Periode
PER1  (05-09-2022 t/m 04-11-2022)
Aanvangsblok
PER1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
  • grondige kennismaking met de toetsende statistiek
  • beheersen van toetsprocedures in het computerpakket SPSS
Inhoud
  • toetsingstheorie: steekproevenverdeling, significantietoetsen
  • toets op gemiddelde
  • vergelijking van twee gemiddelden 
  • variantie-analyse: vergelijken van meer dan twee groepen
  • toetsing van samenhang in kruistabellen
  • toetsing van samenhang tussen interval variabelen: lineaire regressieanalyse
  • multivariate analyse: tabelelaboratie en padmodellen
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden

Voorkennis
Statistiek 1 moet gevolgd zijn.
Studenten van de Voorbereidende Minor kunnen zich melden bij de STIP balie om de inschrijving voor de cursus in orde te maken.

Verplicht materiaal
Boek
Groenestijn, P. van & Savelkoul, M. (2020). Basiscursus SPSS. Versie 25-26. Assen: Van Gorcum.
ISBN:9789023257196
Boek
Grotenhuis, M. te & Weegen, T. van der (2013). Statistiek als hulpmiddel. Assen: Van Gorcum. (eerdere edities mogen ook gebruikt worden).
ISBN:9789023252269

Werkvormen
Hoorcollege

Algemeen
Tevens wekelijkse opdrachten.

Toetsen
Tentamen
Weging1
ToetsvormDigitale toets met CIRRUS
GelegenhedenBlok PER1, Blok PER2

Opdrachten
Weging0
ToetsvormOpdracht
GelegenhedenBlok PER1, Blok PER2