SOW-MTB2009
Toetsende Statistiek
Cursus informatieRooster
CursusSOW-MTB2009
Studiepunten (ECTS)6
CategorieBA (Bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Sociale Wetenschappen;
Docenten
Coördinator
dr. H.F. te Grotenhuis
Overige cursussen docent
Docent
dr. H.F. te Grotenhuis
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. H.F. te Grotenhuis
Overige cursussen docent
Collegejaar2016
Periode
PER1  (29-08-2016 t/m 06-11-2016)
Aanvangsblok
PER1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen

De student:
• is in staat om gegevens uit grootschalig veldonderzoek voor te bereiden op statistische analyses met behulp van SPSS;
• is in staat statistische toetsen toe te passen die gangbaar zijn in sociaalwetenschappelijk onderzoek;
• kan de genoemde statistische procedures toepassen met behulp van SPSS, waarbij de nadruk ligt op de SPSS-commandotaal;
• is in staat de uitkomsten van SPSS te interpreteren en te rapporteren;
• kan systematisch en analytisch sociaalwetenschappelijk onderzoek te beoordelen.

Inhoud

• toets op gemiddelde en proportie;
• tabelanalyse;
• toetsen voor vergelijking van twee onafhankelijke groepen;
• toetsen voor vergelijking van twee individueel gekoppelde groepen;
• vergelijkingstoetsen voor meer dan twee onafhankelijke groepen;
• enkelvoudige en multiple regressie-analyse;
• toetsen met kleine aantallen: inleiding bootstrapping.


Bijzonderheden

• Te behandelen/bestuderen stof wordt nog nader opgegeven.
• Verplicht wekelijks inleveren van de praktijkopdracht
Voor Sociologie-studenten geldt dat je dit vak nodig hebt voor:

• Leefstijlen (SOW-SOB2009)
• Leerproject 2 (SOW-SOB2030) / Grootschalig Veldonderzoek (MAW-MTB2004)
• Sociaal kapitaal (SOW-SOB2031)
• Onderzoeksontwerpen (SOW-MTB2005)
• Regressie-analyse (SOW-MTB2045)

Niveau
MAW.MT. BA2 CW/SOC; VP2-SOC

Toetsinformatie
Eindtoets op vaardigheid en theoretische kennis, wekelijkse opdrachten.

Voorkennis
Beschrijvende statistiek (SOW-MTB1002) moet behaald zijn.

Literatuur
Verplicht:
• Field, Andy. (2013). Discovering statistics using SPSS. ISBN: 9781446249185. SAGE.
• Grotenhuis, M. te & Visscher, C. (2009). Spss met syntax. Assen: Van Gorcum. ISBN: 9789023245278.
Aanbevolen:
• Grotenhuis, M. te & T. van der Weegen (2013). Statistiek als hulpmiddel. Een overzicht van gangbare toepassingen in de sociale wetenschappen. Assen: Van Gorcum . ISBN: 9789023252269.
• Grotenhuis, M. te & Matthijssen, A. (2016). Basiscursus SPSS. Versie 20-23. Assen: Van Gorcum. ISBN: 9789023255000.

Werkvormen
Hoorcolleges, werkcolleges en practica.

Verplicht materiaal
Boek
Field, Andy. (2013). Discovering statistics using SPSS. ISBN: 9781446249185. SAGE.
ISBN:9781446249185
Boek
Grotenhuis, M. te & Visscher, C. (2009). Spss met syntax. Assen: Van Gorcum. ISBN: 9789023245278.
ISBN:9789023245278

Aanbevolen materiaal
Boek
Grotenhuis, M. te & T. van der Weegen (2013). Statistiek als hulpmiddel. Een overzicht van gangbare toepassingen in de sociale wetenschappen. Assen: Van Gorcum . ISBN: 9789023252269.
ISBN:9789023252269
Boek
Grotenhuis, M. te & Matthijssen, A. (2016). Basiscursus SPSS. Versie 20-23. Assen: Van Gorcum. ISBN: 9789023255000.
ISBN:9789023255000

Werkvormen
Hoorcollege
AanwezigheidsplichtJa

Practicum
AanwezigheidsplichtJa

Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Tentamen
Weging1
GelegenhedenBlok PER1, Blok PER2