SOW-MTB2009
Toetsende Statistiek
Cursus informatieRooster
CursusSOW-MTB2009
Studiepunten (ECTS)6
CategorieBA (Bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Communicatiewetenschap;
Docenten
Coördinator
dr. L.A. van Dijk
Overige cursussen docent
Examinator
dr. L.A. van Dijk
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. L.A. van Dijk
Overige cursussen docent
Docent
dr. L.A. van Dijk
Overige cursussen docent
Docent
dr. M.M.E. van Pinxteren
Overige cursussen docent
Collegejaar2021
Periode
PER1  (06-09-2021 t/m 05-11-2021)
Aanvangsblok
PER1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
De student:
 • kan gegevens uit grootschalig veldonderzoek geschikt maken voor statistische analyses;
 • heeft kennis van statistische toetsen die gangbaar zijn in sociaalwetenschappelijk onderzoek;
 • kan statistische procedures toepassen met behulp van SPSS, waarbij de nadruk ligt op de SPSS-commandotaal;
 • is in staat om de uitkomsten van SPSS interpreteren en rapporteren;
 • kan systematisch en analytisch sociaalwetenschappelijk onderzoek beoordelen.
Inhoud
 • Toetsingstheorie: steekproevenverdeling, betrouwbaarheidsinterval, power, bootstrapping
 • Toetsen van een gemiddelde;
 • Toetsen voor vergelijking van twee onafhankelijke groepen;
 • Toetsen voor vergelijking van twee afhankelijke groepen;
 • Vergelijkingstoetsen voor meer dan twee onafhankelijke groepen;
 • Toetsen van de samenhang tussen twee kwalitatieve variabelen (tabelanalyse);
 • Toetsen van samenhang  tussen twee kwantitatieve variabelen (correlatie en regressie)
 • Mediatie: toetsen van indirecte effecten
 • Dummyvariabelen in de regressie 
Niveau

Voorkennis
Studenten Sociologie en Communicatiewetenschap moeten 36 EC hebben gehaald van respectievelijk B1 Sociologie en B1 Communicatiewetenschap.
Toetsinformatie

Bijzonderheden

Voorkennis
Studenten Sociologie en Communicatiewetenschap moeten 36 EC hebben behaald van resp. B1 Sociologie en B1 Communicatiewetenschap.

Aanbevolen materiaal
Boek
Field, A. (2017) Discovering statistics using SPSS. Sage, fifth edition.
ISBN:9781526419521

Werkvormen
Hoorcollege

Voorbereiding bijeenkomsten
Zie cursushandleiding.

Opmerking
Wekelijks twee hoorcolleges. Tevens online spreekuur ter ondersteuning zelfstudieopdracht

Toetsen
Tentamen
Weging1
ToetsvormDigitale toets met CIRRUS
GelegenhedenBlok HERT, Blok PER1, Blok PER2