SOW-MTB2045
Inleiding regressie-analyse
Cursus informatieRooster
CursusSOW-MTB2045
Studiepunten (ECTS)6
CategorieBA (Bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Sociologie;
Docenten
Coördinator
prof. dr. R.N. Eisinga
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. R.N. Eisinga
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. R.N. Eisinga
Overige cursussen docent
Examinator
prof. dr. R.N. Eisinga
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Periode
PER3  (30-01-2023 t/m 07-04-2023)
Aanvangsblok
PER3
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
De student: 
  • kent de statistische grondbeginselen van lineaire (en logistische) regressie analyse; 
  • heeft inzicht in de analyse van interactie-(moderatie) modellen;
  • heeft inzicht in de analyse van pad-(mediatie) modellen;
  • kan nominale en ordinale variabelen geschikt maken voor regressie analyse;
  • heeft kennis over de achterliggende assumpties van regressie analyse en kan deze (op basale wijze) controleren;
  • kan de theoretische kennis over regressie analyse praktisch toepassen in sociaal-wetenschappelijk onderzoek;
  • heeft vaardigheid in het gebruik van het computerprogramma SPSS, met name de commando-taal (SPSS-syntax);
  • is in staat bij een onderzoeksvraag de juiste analyses te gebruiken, de uitkomsten te interpreteren en daarover helder te rapporteren.
Inhoud
In de cursus Inleiding regressie analyse wordt een overzicht gegeven van gangbare toepassingen van regressie analyse in de sociale wetenschappen. In de hoorcolleges komen de theoretische en statistische achtergronden van deze analysetechniek aan bod. In de werkcolleges staat de praktische toepassing centraal, waarbij  voorbeelden uit de sociologie worden behandeld. De nadruk van de cursus ligt niet op de wiskundige achtergrond, maar op de praktische toepasbaarheid. De deelnemers leren vooral om regressie modellen correct toe te passen op concrete onderzoeksgegevens met behulp van het statistische programma SPSS.

Toetsinformatie
Het wekelijks inleveren van de praktijkopdracht is verplicht.
Niveau

Voorkennis
Deze cursus mag pas worden gevolgd als de cursus Toetsende statistiek (SOW-MTB2009) is gevolgd en getoetst. 36 EC van B1 programma is behaald.
Toetsinformatie

Bijzonderheden

Voorkennis
Deze cursus mag pas worden gevolgd als de cursus Toetsende statistiek (SOW-MTB2009) is gevolgd en getoetst. 36 EC van B1 programma is behaald.

Voor Premaster studenten geldt dat deze cursus pas mag worden gevolgd als de cursus Toetsende statistiek (SOW-MTB2009) is gevolgd en getoetst.

Aanbevolen materiaal
Boek
Field, Andy. (2017). Discovering statistics using IBM SPSS statistics, SAGE. ISBN: 9781526419521.
Dictaat
Het dictaat 'Regressie Analyse' wordt beschikbaar gesteld als PDF-bestand via Brightspace

Werkvormen
Hoorcollege

Voorbereiding bijeenkomsten
Vooraf de literatuur lezen (hoorcollege). Opdracht vooraf doornemen (computerpracticum). Vragen voorbereiden (werkcollege)

Opmerking
Elke week is er eerst een hoorcollege, gevolgd door een computerpracticum en ter afsluiting een werkcollege.

Toetsen
Tentamen
Weging1
ToetsvormDigitale toets met CIRRUS
GelegenhedenBlok PER3, Blok PER4

Opdracht
Weging0
ToetsvormOpdracht
GelegenhedenBlok PER3, Blok PER4