SOW-MTB3023
Meetmodellen voor grootschalig publieksonderzoek (cw)
Cursus informatieRooster
CursusSOW-MTB3023
Studiepunten (ECTS)6
CategorieBA (Bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Sociale Wetenschappen;
Docenten
Coördinator
dr. M.J.W. Gesthuizen
Overige cursussen docent
Docent
dr. M.J.W. Gesthuizen
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. M.J.W. Gesthuizen
Overige cursussen docent
Collegejaar2016
Periode
PER1  (29-08-2016 t/m 06-11-2016)
Aanvangsblok
PER1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Aan het eind van de cursus Meetmodellen voor grootschalig publieksonderzoek is de student in staat om:
• de belangrijkste meetmodellen te beschrijven en toe te lichten die in grootschalig publieksonderzoek worden gebruikt voor het meten van begrippen inzake maatschappelijke verschijnselen.
• de belangrijkste meetmodellen die in grootschalig publieksonderzoek worden gebruikt toe te passen in empirisch onderzoek.
• uni- en multidimensionele meetmodellen te analyseren met behulp van statistische software (SPSS for Windows, R).
• de statistische resultaten van uni- en multidimensionele analyses van meetmodellen te interpreteren.
• helder en bondig schriftelijk te rapporteren over de opzet en resultaten van de toegepaste meetmodellen in empirisch onderzoek.
Inhoud
Veel theoretische begrippen in de communicatiewetenschap zijn niet direct waarneembaar. Om deze latente eigenschappen te kunnen meten, wordt respondenten in vragenlijst-onderzoek (zoals in grootschalig publieksonderzoek) een aantal uitspraken (items) voorgelegd. Om de betrouwbaarheid en validiteit van de meting te verhogen, gebruikt men meerdere items. In deze cursus wordt uiteengezet hoe men op basis van een set van items een meetschaal kan construeren voor het te meten theoretische begrip. Een aantal veelgebruikte unidimensionele en multi-dimensionele meetmodellen zal aan bod komen. In de practica wordt aandacht besteed aan de praktische vaardigheden om zelfstandig deze meetmodellen toe te kunnen passen in grootschalig publieksonderzoek. In de cursus komen aan de orde:
  • inleiding meettheorie en schaalconstructie;
  • uni- en multi-dimensionele meetmodellen om attitudes bij het publiek te meten, zoals: Likert analyse, Scalogram analyse, principale componentenanalyse, principale factoranalyse.
Bijzonderheden
Deze cursus is onderdeel van Leerproject 3 voor CW.

Niveau
MAW.MT.BA3-CW;

Toetsinformatie

• Practicumopdrachten
• Werkstuk
• Schriftelijk tentamen

Voorkennis
Behaald moet zijn:
• Methoden van Onderzoek A (SOW-MTB1001);
• Statistiek A (SOW-MTB0005);
• Propedeuse Communicatiewetenschap.

Literatuur
Wordt bekendgemaakt tijdens college en op de cursuswebsite op Blackboard.

Werkvormen
Hoorcollege, werkcollege en practicum

Verplicht materiaal
Wordt nader bekendgemaakt
Wordt bekendgemaakt tijdens college en op de cursuswebsite op Blackboard.

Werkvormen
Hoorcollege
AanwezigheidsplichtJa

Practicum
AanwezigheidsplichtJa

Werkgroep
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Tentamen
Weging1
GelegenhedenBlok PER1, Blok PER2