SOW-MTM4033
Beleidsonderzoek in theorie en praktijk
Cursus informatieRooster
CursusSOW-MTM4033
Studiepunten (ECTS)6
CategorieMA (Master)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Sociologie;
Docenten
Docent
drs. P.F.M. Boekhoorn
Overige cursussen docent
Examinator
dr. H.F. te Grotenhuis
Overige cursussen docent
Coördinator
dr. H.F. te Grotenhuis
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. H.F. te Grotenhuis
Overige cursussen docent
Docent
dr. M. Visser
Overige cursussen docent
Collegejaar2017
Periode
PER1  (04-09-2017 t/m 12-11-2017)
Aanvangsblok
PER1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
 • Inzicht in probleemanalyse van beleidsvraagstukken;
 • Analyse van theoretische interventie-modellen;
 • Inzicht in plan, proces en productevaluatie;
 • Analyses van causale modellen en interactiemodellen;
 • Praktische vaardigheid in meta-analyse, multilevel-analyse en propensity score matching;
 • Praktische vaardigheid in beleidsrapportage.
Inhoud
 • Inleiding, overzicht wat beleidsonderzoek, aansluiting met SOW-MAWB3002, insteek cursus: nadruk op kwantitatieve analyse
 • Enkele survey en stapeling van surveys,
 • Quasi-experiment: Voor en nameting / vergelijking twee groepen
 • Controleren voor een of meer variabelen, interactie
 • Multilevel analyse in beleidsonderzoek
 • Meta-analyse op beleidsartikelen
 • Vergelijken van groepen: propensity score matching
 • Plan, proces en product evaluatie in de praktijk, beleidsrapportage
Voorkennis
De opleiding controleert of aan de veronderstelde voorkennis is voldaan.

Bijzonderheden
• Wekelijks inleveren van de praktijkopdracht is verplicht.
• Opstellen van een beleidsrapport is onderdeel van tentamen.

Niveau
Master

Toetsinformatie
Praktijktoets (open boek, meerkeuze vragen) + beleidsrapport.

Voorkennis
Behaald moet zijn: BA Sociologie.

Verplicht materiaal
Boek
Alan Clarke, Evaluation Research: An Introduction to Principles, Methods and Practice, Sage Publications, Londen, 1999 ISBN: 978-0-7619-5094-3
ISBN:978-0-7619-5094-3
Literatuur
Aanvullende literatuur (via Blackboard en via zoeksystemen van bibliotheek).

Werkvormen
Hoorcollege

Opmerking
Tevens werkcolleges en zelfstandig te maken praktijkopdrachten.

Toetsen
Tentamen
Weging1
GelegenhedenBlok PER1, Blok PER2