SOW-MTM4033
Beleidsonderzoek in theorie en praktijk
Cursus informatieRooster
CursusSOW-MTM4033
Studiepunten (ECTS)6
CategorieMA (Master)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Sociologie;
Docenten
Docent
drs. P.F.M. Boekhoorn
Overige cursussen docent
Examinator
dr. M. Visser
Overige cursussen docent
Docent
dr. M. Visser
Overige cursussen docent
Coördinator
dr. M. Visser
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. M. Visser
Overige cursussen docent
Collegejaar2020
Periode
PER1  (01-09-2020 t/m 01-11-2020)
Aanvangsblok
PER1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na afloop van deze cursus:
  • kan de student verschillende typen beleidsonderzoek onderscheiden;
  • heeft de student kennis van en vaardigheid in de volgende methoden van onderzoek: multilevelanalyse, difference in differences en propensity score matching;
  • kan de student een (kort) beleidsevaluatierapport opstellen.
Inhoud
Beleidsonderzoek in Theorie en Praktijk biedt u een inleiding in en een overzicht van beleidsonderzoek. U krijgt onder meer een overzicht van verschillende typen beleidsevaluatieonderzoek en gangbare statistische toepassingen om beleidseffecten te meten. De nadruk ligt op kwantitatieve analysetechnieken. De drie geavanceerde methoden die aan bod komen zijn: multilevelanalyse, difference in differences en propensity score matching. Daarnaast is er aandacht voor datapreparatie, het vergelijken van groepen, interacties in regressiemodellen, visuele weergave van interacties en beleidsrapportages.
 
De cursus omvat twee wekelijkse bijeenkomsten. In de hoorcolleges komen de theoretische en statistische achtergronden van de analysetechnieken aan bod. In de practica staat de praktische toepassing van de analysetechnieken centraal, waarbij voorbeelden van beleidsonderzoek worden behandeld. De inhoud van de cursus richt zich nadrukkelijk niet op de wiskundige achtergrond, maar juist op de praktische toepasbaarheid van de methoden. Deelnemers leren vooral om technieken correct toe te passen op concrete onderzoeksgegevens en daarover een beleidsrapport op te stellen.
 
Niveau

Voorkennis
De cursus ‘Beleidsonderzoek in Theorie en Praktijk’ is een onderdeel van de Master Sociologie. Het betreft een methodencursus. De expertise die u hier opdoet past u direct toe in andere cursussen in de Master Sociologie en later in de beroepspraktijk. Bij voorkeur past u een aangereikte methode toe op uw stage en/of in uw scriptie. Voorkennis van regressieanalyse en ervaring met het toepassen van deze analysetechniek zijn een vereiste, evenals kennis over en ervaring met SPSS.
 
Toetsinformatie
Het eindcijfer van deze cursus wordt bepaald op basis van twee onderdelen: een tentamen (telt mee voor 66,7%) en een beleidsevaluatierapport (telt mee voor 33,3%). Zowel het tentamen als het beleidsevaluatierapport dienen minimaal met een 5,5 of hoger beoordeeld te worden. Daarnaast is het verplicht om de wekelijkse opdrachten in te leveren.
 
Bijzonderheden

Voorkennis
De opleiding controleert of aan de veronderstelde voorkennis is voldaan.

Aanbevolen materiaal
Literatuur
Aanbevolen literatuur wordt bekend gemaakt via Brightspace.
Laptop
Een laptop met een draadloze internetverbinding (WiFi) en SPSS wordt sterk aanbevolen.

Werkvormen
Hoorcollege

Algemeen
Per week een hoorcollege, een (langer) werkcollege en een zelfstandig te maken opdracht.

Toetsen
Tentamen
Weging2
ToetsvormDigitale toets met CIRRUS
GelegenhedenBlok PER1, Blok PER2

Werkstuk
Weging1
ToetsvormPaper
GelegenhedenBlok PER1, Blok PER2

Opdrachten
Weging0
ToetsvormOpdracht
GelegenhedenBlok PER1