SOW-MTM4033
Beleidsonderzoek in theorie en praktijk
Cursus informatieRooster
CursusSOW-MTM4033
Studiepunten (ECTS)6
CategorieMA (Master)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Sociologie;
Docenten
Docent
drs. P.F.M. Boekhoorn
Overige cursussen docent
Examinator
dr. M. Visser
Overige cursussen docent
Docent
dr. M. Visser
Overige cursussen docent
Coördinator
dr. M. Visser
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. M. Visser
Overige cursussen docent
Collegejaar2023
Periode
PER1  (04-09-2023 t/m 03-11-2023)
Aanvangsblok
PER1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na afloop van deze cursus:
  • kan de student verschillende methoden onderscheiden om beleidseffecten te meten;
  • heeft de student vaardigheid in drie geavanceerde analysetechnieken om beleid te evalueren, te weten: multilevelanalyse, difference in differences en propensity score matching;
  • kan de student gedegen een keuze maken voor de juiste analysetechniek in de juiste situatie;
  • kan de student een (korte) beleidsrapportage opstellen waarin multilevelanalyse wordt toegepast om beleid te evalueren.
Inhoud
Beleidsonderzoek in Theorie en Praktijk biedt u een inleiding in en een overzicht van beleidsonderzoek. U krijgt onder meer een overzicht van verschillende typen beleidsevaluatieonderzoek en gangbare statistische toepassingen om beleidseffecten te meten. De nadruk ligt op kwantitatieve analysetechnieken. De drie geavanceerde methoden die aan bod komen en die u leert toe te passen zijn: multilevelanalyse, difference in differences en propensity score matching. Daarnaast gaat aandacht uit naar datapreparatie, mediatie en interactie in regressiemodellen, visuele weergave van interactie-effecten en beleidsrapportages. De inhoud van de cursus richt zich nadrukkelijk niet op de wiskundige achtergrond, maar juist op de praktische toepasbaarheid van de methoden. Deelnemers leren vooral om de technieken correct toe te passen op concrete onderzoeksgegevens en daarover een beleidsrapport op te stellen.
 
Niveau

Voorkennis
De cursus ‘Beleidsonderzoek in Theorie en Praktijk’ is een onderdeel van de Master Sociologie. Het betreft een methodencursus. De expertise die u hier opdoet, past u direct toe in andere cursussen in de Master Sociologie (onder meer in de cursus ‘Onderwijs- en arbeidsmarktbeleidsonderzoek’) en later in de beroepspraktijk. Bij voorkeur past u een aangereikte methode toe op uw stage en/of in uw scriptie.
Toetsinformatie
Het eindcijfer van deze cursus wordt bepaald op basis van twee onderdelen: een tentamen (telt mee voor 66,7%) en een beleidsevaluatierapport (telt mee voor 33,3%). Zowel het tentamen als het beleidsevaluatierapport dienen minimaal met een 5,5 beoordeeld te worden. Daarnaast is het verplicht om de wekelijkse opdrachten in Brightspace te doorlopen.
Bijzonderheden

Voorkennis
Alleen met masterinschrijving MA SOC

Verplicht materiaal
Laptop
Een laptop met een draadloze internetverbinding en SPSS 25 of hoger. SPSS kan goedkoop worden aangeschaft via SURFspot.

Aanbevolen materiaal
Literatuur
Aanbevolen literatuur wordt bekend gemaakt via Brightspace.

Werkvormen
Hoorcollege

Opmerking
Hoorcollege over het statistische onderwerp van die week.

Practicum

Opmerking
Langer practicum bestaande uit nabespreking vorige opdracht en maken nieuwe opdracht.

Toetsen
Tentamen
Weging2
ToetsvormDigitale toets met CIRRUS
GelegenhedenBlok PER1, Blok PER2

Werkstuk
Weging1
ToetsvormPaper
GelegenhedenBlok PER1, Blok PER2