SOW-OWKM070
Leerprocessen
Cursus informatieRooster
CursusSOW-OWKM070
Studiepunten (ECTS)4
CategorieMA (Master)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Onderwijskunde;
Docenten
Docent
dr. N. Janssen
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. A.W. Lazonder
Overige cursussen docent
Coördinator
prof. dr. A.W. Lazonder
Overige cursussen docent
Examinator
prof. dr. A.W. Lazonder
Overige cursussen docent
Collegejaar2020
Periode
PER1-PER2  (01-09-2020 t/m 24-01-2021)
Aanvangsblok
PER1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Deze cursus biedt een verbreding en verdieping van de kennis die is opgedaan in bachelorcursussen op het terrein van ‘leren en instructie’. Aan het einde van de cursus heeft de student diepgaand inzicht in:
  • de psychologie van het leren en de werking van het geheugen; 
  • de (on)mogelijkheden van onderzoeksmethoden die worden gebruikt om leerprocessen te bestuderen;
  • de betekenis en externe validiteit van fundamenteel onderzoek naar leerprocessen;
  • de betekenis en interne validiteit van toepassingsgericht onderzoek naar leerprocessen.
Inhoud
In deze cursus draait het om de vraag hoe mensen leren. Cognitief psychologen proberen deze vraag te beantwoorden door te onderzoeken wat zich tijdens het leren afspeelt in de hersenen. In goed gecontroleerde experimenten bestuderen zij bijvoorbeeld de rol van het werkgeheugen, strategieën om informatie op te slaan in het langetermijngeheugen en manieren om de cognitieve belasting tijdens het leren te verminderen. Deze onderwerpen staan centraal in het eerste deel van de cursus. In deel 2 verschuift het perspectief naar het leren in meer authentieke situaties waarin de omstandigheden vaak veel minder gecontroleerd zijn. Dit is het werkveld van de onderwijswetenschappers, die op scholen en in klassen onderzoeken wat nodig is om effectief te kunnen leren. Motivatie bijvoorbeeld, of regulatievaardigheden om je eigen leerproces te kunnen plannen en controleren. In alle colleges proberen we het fundamenteel-psychologische onderzoek naar leerprocessen te verbinden met het meer toepassingsgerichte onderzoek dat wordt gedaan door onderwijswetenschappers. Zo wordt in deel 1 van de cursus kritisch gekeken in hoeverre onderzoeksresultaten die zijn verkregen in het lab ook gelden in de klas, terwijl in deel 2 wordt gekeken hoe de resultaten uit toepassingsgericht onderzoek kunnen worden verklaard door hoe de hersenen werken tijdens het leren. 
 
Niveau

Voorkennis
De opleiding controleert of aan de ingangseisen is voldaan
Toetsinformatie

Bijzonderheden
Gezien de huidige situatie omtrent COVID-19 is alle informatie uit deze cursusbeschrijving nadrukkelijk onder voorbehoud. Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van COVID-19 zouden ertoe kunnen leiden dat dat bepaalde passages niet langer overeenkomen met de beschrijvingen die bij de start van het studiejaar zijn gemaakt. Aan de cursusbeschrijvingen kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
Verplicht materiaal
Artikelen
Wetenschappelijke artikelen

Werkvormen
Brightspace

Lecture

Toetsen
Tentamen
Weging1
ToetsvormTentamen
GelegenhedenBlok PER1, Blok PER2