SOW-OWKM080
De leraar
Cursus informatieRooster
CursusSOW-OWKM080
Studiepunten (ECTS)4
CategorieMA (Master)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Onderwijskunde;
Docenten
Docent
dr. W. Droop
Overige cursussen docent
Docent
dr. M.M. van den Hurk
Overige cursussen docent
Examinator
dr. M.M. van den Hurk
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. M.M. van den Hurk
Overige cursussen docent
Collegejaar2017
Periode
3  (05-02-2018 t/m 29-03-2018)
Aanvangsblok
3
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
N.B. Alle informatie die staat vermeld over dit vak is nog onder voorbehoud en kan nog gewijzigd worden.
Aan het einde van de cursus is de student in staat om:
  1. vraagstukken met betrekking tot de professionalisering van de leraar vanuit verschillende perspectieven (onderwijskundig, sociologisch, psychologisch) te beschrijven.
  2. Voor een specifieke professionaliseringsvraag  de juiste vraagstukken te signaleren en op basis hiervan relevante bronnen te selecteren, samen te vatten en kritisch tegen elkaar af te zetten.
  3. Een realistisch en haalbaar professionaliseringsadvies  te formuleren, onderbouwd met onderzoek en een eigen visie, dat rekening houdt met de onderwijspraktijk van de specifieke doelgroep.
  4. Een kritisch blog gebaseerd op actueel onderzoek en praktijk  toegankelijk te schrijven voor  een breed onderwijspubliek.
Inhoud

In deze cursus staat de professionele ontwikkeling van de leraar centraal. Allereerst wordt ingegaan op de ontwikkeling van de leraar. Theorieën waarbij de ontwikkeling van kennis en vaardigheden van leraren centraal staan komen aan bod. De nadruk wordt gelegd op inzicht in de verschillen tussen novices en experts maar ook waarin experts van elkaar kunnen verschillen. Ook komt de autonomie van de leraar aan de orde waarbij ingegaan wordt op vraagstukken met betrekking tot de professionele ruimte van de leraar. Ten slotte wordt ingegaan op de wijze waarop leraren zich het meest effectief kunnen professionaliseren, training en reflectie zijn daarbij sleutelbegrippen.
De kennis wordt toegepast door een professionaliseringsvraag van een leraar of een team van leraren uit te werken en door het schrijven van een edublog.

Niveau
OWK.Master

Toetsinformatie
Professionaliseringsverslag en edublog

Contact informatie
dr. Marianne van den Hurk; E.: m.vandenhurk@pwo.ru.nl; dr. Mienke Droop; E.: m.droop@pwo.ru.nl

Verplicht materiaal
Artikelen
Diverse artikelen.

Werkvormen
Praktijkopdracht

Werkgroep

Algemeen
Probleemgestuurd onderwijs en praktijkopdracht.

Toetsen
Verslag en edublog
Weging1
GelegenhedenBlok 3, Blok 4