SOW-OWKM130
Coaching en consultancy
Cursus informatieRooster
CursusSOW-OWKM130
Studiepunten (ECTS)4
CategorieMA (Master)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Onderwijskunde;
Docenten
Docent
drs. G.J.M. Heijmans
Overige cursussen docent
Docent
C.T.L. Kuijpers
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. H.A.T. van der Meijden
Overige cursussen docent
Docent
dr. H.A.T. van der Meijden
Overige cursussen docent
Examinator
dr. H.A.T. van der Meijden
Overige cursussen docent
Collegejaar2017
Periode
JAAR  (04-09-2017 t/m 31-08-2018)
Aanvangsblok
JAAR
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Aan het einde van de cursus is de student in staat om:
  1. een onderbouwde visie te geven op de rol van een onderwijskundige als coach en kritisch te reflecteren op de eigen invulling daarvan;
  2. collega's te ondersteunen door een begeleidingstraject uit te voeren gericht op het stimuleren van persoonlijke of professionele groei of het optimaliseren van het functioneren van een team en hierover te rapporteren;
  3. een individu en/of team te coachen bij het signaleren, analyseren, benoemen en bespreken van problemen en het opstellen van doelen en een plan van aanpak
  4. kennis van veranderingsprocessen en deze kennis praktisch toe kunnen passen in begeleidingstraject van verschillend karakter
  5. structuur aan gesprekken te geven door actief te luisteren, adequate vragen te stellen, aan te sturen op systematische reflectie en samen te vatten.
Inhoud

De expertise van een onderwijskundige kan gevraagd worden om professionals of teams van professionals te ondersteunen door middel van coaching. Coaching is een interventie die tot doel heeft de persoonlijke groei van een persoon (coachee) te stimuleren of het functioneren van een team te optimaliseren. Dit gebeurt door een proces van systematische reflectie en zelfgestuurd leren gericht op het gezamenlijk formuleren van doelen en oplossingen. De coach kan in dit proces gebruik maken van verschillende coachingsmethodieken. Coach en coachee werken hierbij op basis van gelijkwaardigheid. Omdat coaching zich kan richten op individuen en teams komen beide aspecten binnen deze cursus aan bod. Nadrukkelijk zal een koppeling gemaakt worden tussen de theorie en de (stage)praktijk: opdrachten die bij deze cursus horen zullen waar mogelijk uitgevoerd worden in de (satge)praktijk. In dit opzicht verschilt deze cursus van het themavak 'coaching' in de bachelorfase.

Niveau
OWK.Master

Toetsinformatie
Opdrachten en portfolio

Voorkennis
Toegelaten tot de Masteropleiding Onderwijskunde (zie toelatingsvoorwaarden OER).

Contact informatie
mw. dr. Henny van der Meijden, E: h.vandermeijden@pwo.ru.nl

Verplicht materiaal
Boek
Remmerswaal, J. (2013). Handboek Groepsdynamica. Een inleiding op theorie en praktijk. Amsterdam:Uitgeverij Boom Nelissen.
Artikelen
Artikelen

Werkvormen
Opdrachten

Werkgroep

Algemeen
Werkgroepen, zelfstandige opdrachten, groepsopdrachten

Toetsen
Opdrachten
Weging1
GelegenhedenBlok JAAR