SOW-OWKM130
Coaching en consultancy
Cursus informatieRooster
CursusSOW-OWKM130
Studiepunten (ECTS)4
CategorieMA (Master)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Onderwijskunde;
Docenten
Docent
C.T.L. Kuijpers
Overige cursussen docent
Examinator
dr. H.A.T. van der Meijden
Overige cursussen docent
Coördinator
dr. H.A.T. van der Meijden
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. H.A.T. van der Meijden
Overige cursussen docent
Docent
C. Veldhorst, MSc
Overige cursussen docent
Collegejaar2020
Periode
PER1-PER2  (01-09-2020 t/m 24-01-2021)
Aanvangsblok
PER1/  PER3
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Aan het einde van de cursus is de student in staat om:
  1. een onderbouwde visie te geven op de rol van een onderwijskundige als coach én colsultant en kritisch te reflecteren op de eigen invulling daarvan;
  2. collega's te ondersteunen door een begeleidingstraject uit te voeren gericht op het stimuleren van persoonlijke of professionele groei of het optimaliseren van het functioneren van een team en hierover te rapporteren;
  3. een individu te coachen: het signaleren, analyseren, benoemen en bespreken van problemen, het opstellen van doelen en een plan van aanpak
  4. kennis van veranderingsprocessen en coachingsmethodieken praktisch toe te kunnen passen in een individueel begeleidingstraject
  5. structuur aan gesprekken te geven door actief te luisteren, adequate vragen te stellen, aan te sturen op systematische reflectie en samen te vatten.
Inhoud

De expertise van een onderwijskundige kan gevraagd worden in een adviserende rol ( consultant) en een coachende rol, om professionals of teams van professionals te ondersteunen door middel van coaching. Coaching is een interventie die tot doel heeft de persoonlijke groei van een persoon (coachee) te stimuleren of het functioneren van een team te optimaliseren. Dit gebeurt door een proces van systematische reflectie en zelfgestuurd leren gericht op het gezamenlijk formuleren van doelen en en kijken naar mogelijke oplossingen. De coach kan in dit proces gebruik maken van verschillende gespreksvaardigheden en coachingsmethodieken. Coach en coachee werken hierbij op basis van gelijkwaardigheid. Omdat coaching zich kan richten op individuen en teams komen beide aspecten binnen deze cursus aan bod. Nadrukkelijk zal een koppeling gemaakt worden tussen de theorie en de (stage)praktijk: opdrachten die bij deze cursus horen zullen waar mogelijk uitgevoerd worden in de stagepraktijk. Daarnaast wordt binnen deze cursus aandacht besteed aan consultancy, met name aan de verschillen tussen coach-consultant. 

Niveau

Voorkennis
Toegelaten tot de Masteropleiding Onderwijskunde (zie toelatingsvoorwaarden OER).
Toetsinformatie
De cursus bestaat uit een aantal onderdelen. De toetsing vindt plaats door middel van een portfolio.
Bijzonderheden
Gezien de huidige situatie omtrent COVID-19 is alle informatie uit deze cursusbeschrijving nadrukkelijk onder voorbehoud. Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van COVID-19 zouden ertoe kunnen leiden dat dat bepaalde passages niet langer overeenkomen met de beschrijvingen die bij de start van het studiejaar zijn gemaakt. Aan de cursusbeschrijvingen kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
Verplicht materiaal
Boek
Remmerswaal, J. (2013). Handboek Groepsdynamica. Een inleiding op theorie en praktijk. Amsterdam:Uitgeverij Boom Nelissen.
Boek
Dijkstra, P., & Rondeel, E. (2019) Evidence-based coachen. Leiden: Uitgeverij Educatief
Artikelen
Aantal artikelen aangeboden via Brightspace.

Werkvormen
Opdrachten

Opmerking
Individuele en groepsopdrachten

Werkgroep

Opmerking
Werkgroep en intervisie bijeenkomsten

Toetsen
Verslag
Weging1
GelegenhedenBlok PER2