SOW-OWKM130
Coaching en consultancy
Cursus informatieRooster
CursusSOW-OWKM130
Studiepunten (ECTS)4
CategorieMA (Master)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Onderwijskunde;
Docenten
Docent
C.T.L. Kuijpers
Overige cursussen docent
Examinator
C.T.L. Kuijpers
Overige cursussen docent
Docent
C. Veldhorst, MSc
Overige cursussen docent
Coördinator
C. Veldhorst, MSc
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
C. Veldhorst, MSc
Overige cursussen docent
Collegejaar2021
Periode
P1-P2  (06-09-2021 t/m 28-01-2022)
Aanvangsblok
P1/  P3
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Aan het einde van de cursus is de student in staat om:
  1. De kennis van veranderingsprocessen en coachingsmethodieken praktisch toe te kunnen passen in een begeleidingstraject dat gericht is op het stimuleren van persoonlijke of professionele groei en hierover te rapporteren.
  2. Structuur aan gesprekken geven door actief te luisteren, adequate vragen te stellen, aan te sturen op systematische reflectie en samen te vatten.
  3. Kritisch te reflecteren op het handelen van een onderwijskundige coach aan de hand van wetenschappelijke literatuur, analyses van video-opnames van coachsessies en feedback tijdens intervisies.
  4. Een team te observeren, het functioneren van het team te analyseren op macroniveau en een passende interventie te adviseren die het functioneren van het team kan optimaliseren.
  5. Een onderbouwde visie te geven op de verschillen tussen een onderwijskundig coach en een onderwijskundige consultant, zowel door eigen invulling als wetenschappelijke literatuur.
Inhoud

De expertise van een onderwijskundige kan gevraagd worden in een adviserende rol (consultant) en een coachende rol (coach), om professionals of teams van professionals te ondersteunen. Coaching is een interventie die tot doel heeft de persoonlijke groei van een persoon (coachee) te stimuleren of het functioneren van een team te optimaliseren. Dit gebeurt door een proces van systematische reflectie en zelfgestuurd leren gericht op het gezamenlijk formuleren van doelen en kijken naar mogelijke oplossingen. De coach kan in dit proces gebruik maken van verschillende gespreksvaardigheden en coachingsmethodieken. Coach en coachee werken hierbij op basis van gelijkwaardigheid. Coaching kan zich zowel richten op individuen en teams, beide aspecten komen binnen de cursus aan bod. Nadrukkelijk zal een koppeling gemaakt worden tussen de theorie en de (stage)praktijk: opdrachten binnen deze cursus zullen waar mogelijk uitgevoerd worden in de stagepraktijk. Consultancy is gericht op het geven van onderwijskundig advies uitgaande van de expertise van een consultant. Ook hier wordt in de cursus op ingegaan en tevens op de verschillen tussen coaching en consultancy.

Niveau

Voorkennis
Toegelaten tot de Masteropleiding Onderwijskunde (zie toelatingsvoorwaarden OER).
Toetsinformatie
De cursus bestaat uit een aantal onderdelen met verschillende deelopdrachten. De toetsing vindt plaats door middel van een portfolio.
Bijzonderheden
Gezien de huidige situatie omtrent COVID-19 is alle informatie uit deze cursusbeschrijving nadrukkelijk onder voorbehoud. Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van COVID-19 zouden ertoe kunnen leiden dat dat bepaalde passages niet langer overeenkomen met de beschrijvingen die bij de start van het studiejaar zijn gemaakt. Aan de cursusbeschrijvingen kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
Verplicht materiaal
Boek
Remmerswaal, J. (2013). Handboek Groepsdynamica. Een inleiding op theorie en praktijk. Amsterdam:Uitgeverij Boom Nelissen.
Boek
Dijkstra, P., & Rondeel, E. (2019) Evidence-based coachen. Leiden: Uitgeverij Educatief
Artikelen
Aantal artikelen aangeboden via Brightspace.

Werkvormen
Opdrachten

Opmerking
Individuele en groepsopdrachten

Werkgroep

Opmerking
Werkgroep en intervisie bijeenkomsten

Toetsen
Verslag
Weging1
ToetsvormVerslag
GelegenhedenBlok P2, Blok P3