SOW-OWWM160
Onderwijs- en arbeidsmarktbeleidsonderzoek
Cursus informatieRooster
CursusSOW-OWWM160
Studiepunten (ECTS)4
CategorieMA (Master)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Onderwijskunde;
Docenten
Coördinator
prof. dr. M.H.J. Wolbers
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. M.H.J. Wolbers
Overige cursussen docent
Examinator
prof. dr. M.H.J. Wolbers
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Periode
P2  (31-10-2022 t/m 27-01-2023)
Aanvangsblok
P2
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
 • Inzicht krijgen in de theoretische, beleidsmatige en empirische stand van zaken in een sociologisch thema (ongelijkheden in het onderwijs).
 • Op elkaar aansluitende (beleidsmatige) vraagstellingen formuleren.
 • Theoretische en beleidsmatige inzichten vertalen in toetsbare hypothesen.
 • De hypothesen empirisch toetsen door middel van schaalconstructie en regressietechnieken op gegevens uit grootschalige (longitudinale) databestanden.
 • Helder en bondig rapporteren in werkstukken.
Inhoud
De inhoud van de cursus heeft twee aspecten. In de eerste plaats richt de cursus zich op een belangrijk thema uit de sociologie, ongelijkheden in het onderwij​s. In de tweede plaats richt de cursus zich op het zelfstandig en professioneel rapporteren van empirisch, beleidsgericht, sociologisch onderzoek. In de cursus worden een aantal vaardigheden bijgebracht:
 • het vertalen van theoretische en beleidsmatige inzichten in empirisch toetsbare hypothesen.
 • het vlot kunnen werken met analysetechnieken als schaalconstructie en multivariate regressie-analyse.
 • het werken met grootschalige (l​ongitudinale) databestanden.
 • het interpreteren en verwoorden van de bevindingen.
 • het presenteren van empirische bevindingen met behulp van software: Word, Powerpoint, Excel en SPSS graphics.
 • het professioneel rapporteren van bevindingen, zowel mondeling als schriftelijk, met inbegrip van het verwoorden van mogelijke implicaties van gedane onderzoeksbevindingen in de vorm van beleidsaanbeveling en -advies.
Bijzonderheden
Gezien de huidige situatie omtrent COVID-19 is alle informatie uit deze cursusbeschrijving nadrukkelijk onder voorbehoud. Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van COVID-19 zouden ertoe kunnen leiden dat dat bepaalde passages niet langer overeenkomen met de beschrijvingen die bij de start van het studiejaar zijn gemaakt. Aan de cursusbeschrijvingen kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
Verplicht materiaal
Reader
Lijst met artikelen en (hoofdstukken van) onderzoeksrapporten.

Werkvormen
Hoorcollege
AanwezigheidsplichtJa

Opmerking
Tevens werkcolleges

Toetsen
Eindbeoordeling
Weging1
GelegenhedenBlok P2, Blok P3

Opmerking
Toetsing gebeurt aan de hand van een tweetal papers, die beide voldoende moeten zijn.