SOW-OWWM200
Stage onderwijswetenschappen
Cursus informatieRooster
CursusSOW-OWWM200
Studiepunten (ECTS)14
CategorieMA (Master)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Onderwijskunde;
Docenten
VorigeVolgende 4
Docent
dr. H. Bekhuis
Overige cursussen docent
Coördinator
dr. M. van Hooijdonk, MSc
Overige cursussen docent
Examinator
dr. M. van Hooijdonk, MSc
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. M. van Hooijdonk, MSc
Overige cursussen docent
Docent
dr. M.M. van den Hurk
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Periode
SEM1-SEM2  (05-09-2022 t/m 14-07-2023)
Aanvangsblok
SEM1/  SEM2
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
De student is in staat om
  • een onderwijskundig probleem op systematische wijze te verhelderen en te analyseren,
  • mogelijke verbeteringen en oplossingen te formuleren, uit te ­voeren en te evalueren.
  • om zijn werkzaamheden te relateren aan de stand van zaken in het onderwijswetenschappelijk onderzoek,
  • in de rol van stagiaire samen met anderen bij te dragen aan het ontwikkelen en verbeteren van onderwijsleerprocessen waarbij een toenemende zelfstandigheid en verantwoordelijkheid zichtbaar is,
  • de problematiek van het betreffende werkveld door kritische reflectie te doorgronden,
  • om kritisch te reflecteren op zijn eigen ontwikkeling, houding en werk,.
  • in heldere taal over het onderwerp van zijn werkzaamheden te rapporteren en te presenteren.
Inhoud

 

De werkzaamheden tijdens de stage kunnen worden geplaatst in het perspectief van drie uitstroomprofielen: (1) onderwijsontwerp (2) onderwijsbegeleiding en -advies (3)
onderwijsbeleid of (4) onderzoek. Het profiel onderwijsontwerp heeft betrekking op het microniveau (primaire proces) van het onderwijs (de ontwikkeling van werkvormen,
begeleidingsvormen, doceertechnieken, enz.) en/of op het mesoniveau (de ontwikkeling van kwaliteitszorg, leeromgevingen, leerbeleid, enz.). Het profiel onderwijsbegeleiding en -advies heeft betrekking op de implementatie/begeleiding van onderwijsvernieuwingen in de school of op professionaliseringstrajecten van docenten (advies/begeleiding). Bij het profiel onderwijsbeleid richt de student zich op de ontwikkeling van onderwijsbeleid, van de onderwijs- en opleidingsstructuur, dit kan op organisatie, gemeentelijk, regionaal, landelijk of internationaal niveau. Bij het profiel onderzoek staat praktijkgericht onderzoek in de context van onderwijsverbetering centraal.
De student voert binnen een van deze profielen of in een combinatie ervan een stageopdracht uit. Deze stageopdracht biedt de student de mogelijkheid om vanuit een theoretische en praktische analyse een bijdrage te leveren aan de verbetering van onderwijs
De externe stageplaats wordt door de student zelf verworven (aanbod: zie Brightspace orientatie masterstage). Doelen en taken worden vastgelegd in een stageplan. Bij een externe stage is er sprake van een begeleider op de stageplaats en een begeleider vanuit de opleiding.
Jaarlijks vindt er in april en december een voorlichting plaats over de stage. De gedetailleerde regelingen en richtlijnen voor de stage zijn opgenomen in de handleiding stage onderwijswetenschappen. 

Niveau

Voorkennis
De opleiding controleert of aan de ingangseisen is voldaan.
Toetsinformatie

Bijzonderheden
Let op: in deze cursus wordt omgegaan met vertrouwelijke gegevens van derden. Heb je normaliter je beveiligde RU-mail doorgelinkt naar je persoonlijke mailadres? Dan dien je vanwege de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) dat (tijdelijk) uit te zetten en bestanden met gevoelige informatie altijd te beveiligen met een wachtwoord.

Gezien de huidige situatie omtrent COVID-19 is alle informatie uit deze cursusbeschrijving nadrukkelijk onder voorbehoud. Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van COVID-19 zouden ertoe kunnen leiden dat bepaalde passages niet langer overeenkomen met de beschrijvingen die bij de start van het studiejaar zijn gemaakt. Aan de cursusbeschrijvingen kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
 
Werkvormen
Stage

Algemeen
De omvang van de stage bedraagt 16 EC (448 uur). Van de 448 uur is de student minimaal 352 uur op de stageplaats. 96 uur is gereserveerd voor de oriёntatie op de stage, het vaststellen van de stageopdracht, het schrijven van het stageplan, het schrijven van het stageverslag, het voorbereiden en bijwonen van de intervisiebijeenkomsten. De concrete invulling hangt af van de afspraken die worden gemaakt met de betrokken instellingen en begeleiders.
Zie verder: Handleiding Stage Onderwijskunde (interne publicatie).

Toetsen
Stageverslag
Weging1
ToetsvormStageverslag
GelegenhedenBlok SEM2

Opmerking
stageplan
uitvoering van het stageplan
stageverslag
eindgesprek met student en begeleider(s)