SOW-PSB1BC06N
Brein & Cognitie 1: Inleiding
Cursus informatieRooster
CursusSOW-PSB1BC06N
Studiepunten (ECTS)7
CategorieB1 (Eerste jaar bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Psychologie;
Docenten
VorigeVolgende 1
Examinator
dr. E.G.G. Maris
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. E.G.G. Maris
Overige cursussen docent
Coördinator
dr. E.G.G. Maris
Overige cursussen docent
Docent
dr. E.G.G. Maris
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. W.P. Medendorp
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Periode
SEM1  (05-09-2022 t/m 27-01-2023)
Aanvangsblok
SEM1
Onderwijsvorm
voltijd
OpmerkingInschrijving werkgroep opent op 26 september om 10.00u.
Bijvakkers:alleen toegankelijk voor Taalwetenschap
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
  1. Je beschikt over elementaire kennis van de structuur en de functies van de hersengebieden (neuroanatomie), de processen die zich in deze gebieden afspelen (neurofysiologie), en van hun onderlinge communicatie in neurale netwerken. (EK 1.1)
  2. Je kunt op hoofdlijnen uitleggen hoe perceptie, motoriek, emotie, motivatie, leren en geheugen, en taal door het brein gerealiseerd worden, zowel op anatomisch als op fysiologisch niveau. (EK 1.1, 1.2, 2.3, 5.1)
  3. Je kunt beredeneren hoe beschadigingen in deze systemen tot uiting komen in specifieke stoornissen, onder meer bij patiënten met waarneming en bewegingsstoornissen, depressie, leer- en geheugenstoornissen, en afasie. (EK 3.4, 3.5, 5.1)
  4. Je kunt informatie over hersenactiviteit verkregen via beeld- en signaalvormende technieken (neuroImaging) op basaal niveau interpreteren. (EK 1.4).
Inhoud
De eigenschappen van het brein maken het mogelijk dat we kunnen waarnemen, bewegen, denken, leren, spreken, slapen en emoties beleven. Het doel van deze cursus is het verkrijgen van inzicht in de manier waarop deze gedragingen en cognitieve processen verklaard kunnen worden vanuit de werking van het brein. Kort geformuleerd, “Hoe is ons brein in staat gedrag mogelijk te maken?”.

Deze cursus bevindt zich op het snijpunt van verschillende disciplines. De hersenen als levend orgaan zijn studieobject van de biologie (m.n., de neuroanatomie, neurofysiologie, neurochemie en neurofarmacologie) en van de psychologie. En de afwijkende hersenen worden zowel onderzocht binnen de medische wetenschappen (m.n., de neurologie en de psychiatrie) als binnen de (neuro)psychologie. Binnen deze laatste is het doel vooral om afwijkingen met functionele consequenties in kaart te brengen.

De afgelopen decennia zijn er diverse doorbraken geweest die het hersenonderzoek in een stroomversnelling gebracht hebben. Zo zijn er de ontdekkingen dat verschillende afwijkingen en stoornissen in gedrag en emotie terug te voeren zijn op veranderingen in het brein. De komst van nieuwe technieken, zoals fMRI, optogenetica, en DNA sequencing, hebben hiertoe bijgedragen.
 
Niveau

Voorkennis
Studenten vinden B&C1 een uitdagende cursus. Heb je in je vooropleiding geen Biologie gedaan? Bereid je dan voor met behulp van het zelfstudie-pakket dat beschikbaar is in de Brightspace cursus of kijk op https://www.ru.nl/opleidingen/bachelor/psychologie/vraag-antwoord/.
Toetsinformatie

Bijzonderheden
 
Verplicht materiaal
Boek
De inhoud van deze cursus wordt behandeld in een recente editie van het boek "An introduction to brain and behavior" van Kolb, Whishaw, and Teskey. In de Brightspace cursusomgeving wordt nadere informatie verstrekt over de vereiste editie en het format van het boek (hardcopy en digitaal). Het tentamen is open boek en bestaat uit vragen die je moet beantwoorden door te redeneren op basis van de informatie in het boek.

Werkvormen
Hoorcollege
WerkvormtypeHoorcollege

Werkgroep
WerkvormtypeWerkgroep

Werkgroepopdrachten
WerkvormtypeWerkcollege

Zelfstudieopdrachten
WerkvormtypeZelfstudie

Toetsen
Eindcijfer
Weging1
GelegenhedenBlok SEM1, Blok SEM2, Blok SEM2

Tentamen met meervoudige keuze items
Weging0
ToetsvormDigitale toets met CIRRUS
GelegenhedenBlok SEM1, Blok SEM2, Blok SEM2

Werkgroeptoets 1
Weging0
ToetsvormDigitale toets met CIRRUS
GelegenhedenBlok SEM1

Werkgroeptoets 2
Weging0
ToetsvormDigitale toets met CIRRUS
GelegenhedenBlok SEM1

Werkgroeptoets 3
Weging0
ToetsvormDigitale toets met CIRRUS
GelegenhedenBlok SEM1

Werkgroeptoets 4
Weging0
ToetsvormDigitale toets met CIRRUS
GelegenhedenBlok SEM1

Werkgroeptoets 5
Weging0
ToetsvormDigitale toets met CIRRUS
GelegenhedenBlok SEM1

Werkgroeptoets 6
Weging0
ToetsvormDigitale toets met CIRRUS
GelegenhedenBlok SEM1