SOW-PSB1DH05N
Ontwikkeling & Psychische Gezondheid 1: Inleiding
Cursus informatieRooster
CursusSOW-PSB1DH05N
Studiepunten (ECTS)6
CategoriePB (Propedeuse)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Psychologie;
Docenten
Coördinator
dr. W.E. Frankenhuis
Overige cursussen docent
Examinator
dr. W.E. Frankenhuis
Overige cursussen docent
Docent
drs. P. Span
Overige cursussen docent
Docent
dr. M.A.M. Zegers
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. M.A.M. Zegers
Overige cursussen docent
Collegejaar2017
Periode
PER3  (05-02-2018 t/m 15-04-2018)
Aanvangsblok
PER3
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
  • Het opdoen van kennis van en inzicht in de menselijke ontwikkeling over de gehele levensloop en het kunnen onderscheiden van verschillende soorten invloeden op de ontwikkeling (bijv. genen, ervaringen, en cultuur)
  • Het opdoen van kennis van en inzicht in de overeenkomsten en verschillen tussen groepen mensen die opgroeien in diverse sociale en ecologische omgevingen, en deze kunnen begrijpen als uitkomsten van ontwikkelingsprocessen
  • Het kunnen beschouwen van de menselijke ontwikkeling vanuit verschillende wetenschappelijke perspectieven (bijv. evolutionair, neuro-cognitief, psychodynamisch)
  • Het opdoen van kennis van en inzicht in hedendaagse en historische ontwikkelingspsychologische theorieën, concepten, en bevindingen, en het toetsen van persoonlijke denkbeelden op basis van de opgedane kennis en inzichten
  • Te weten welke onderzoeksmethoden (bijv. observaties, interviews) en onderzoeksdesigns (bijv. longitudinaal, experimenteel) het meest geschikt zijn voor het bestuderen van bepaalde ontwikkelingspsychologische vraagstukken
  • Het toepassen van opgedane kennis en inzichten op nieuwe vraagstukken.
Inhoud
Deze cursus vormt een vervolg op de cursus Algemene Inleiding Psychologie en plaatst de mens in de context van de levensloop en de context van de sociale omgeving waarin hij of zij zich ontwikkelt. 
In deze cursus maak je nader kennis met de belangrijkste ontwikkelingstheorieën en leer je deze toepassen bij het verklaren van gedrag van mensen in verschillende fasen van de levensloop. Ook maak je kennis met de methoden die je het beste kunt gebruiken bij het bestuderen van diverse ontwikkelingspsychologische fenomenen.
Verschillende inhoudelijke thema’s komen aan bod, waaronder vroege cognitieve en emotionele ontwikkeling, de aanpassing aan de sociale leefomgeving, en relaties met familie en vrienden.
De kennis die je tijdens deze cursus opdoet over typische ontwikkeling geeft je een goede basis voor het tweede en derde jaar van de bacheloropleiding, waarin je leert over atypische ontwikkeling in verschillende levensfasen.

Toetsing
  • Presentatie door een kleine groep studenten (20%); groeps- of individuele evaluatie, afhankelijk van de verschillen tussen studenten in de presenterende groep
  • Schriftelijk multiple-choice examen (80%)
  • Alle cursuscomponenten dienen als basis voor het examen: het leerboek, de colleges, werkgroepen en responsiecolleges. Als je niet deelneemt aan deze componenten, zul je minder goed voorbereid zijn op het tentamen dan je medestudenten.
Verplicht materiaal
Boek
Keil, F. (2013). Developmental Psychology. The Growth of Mind and Behavior, International Student Edition. New York: Norton & Company Ltd. (paperback: ISBN 9780393937169; eBook: ISBN-10 0393522334). Zie 'Literatuur en Studiehandleidingen'.

Werkvormen
Hoorcollege

Responsiecollege

Video demonstraties

Werkgroep

Toetsen
Multiple-choice tentamen en presentatie
Weging1
GelegenhedenBlok PER4, Blok PER4