SOW-PSB2RS25N
Statistiek 2
Cursus informatieRooster
CursusSOW-PSB2RS25N
Studiepunten (ECTS)6
CategorieB2 (Tweede jaar bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Psychologie;
Docenten
VorigeVolgende 1
Coördinator
dr. I.M. Rabeling-Keus
Overige cursussen docent
Examinator
dr. I.M. Rabeling-Keus
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. I.M. Rabeling-Keus
Overige cursussen docent
Docent
dr. I.M. Rabeling-Keus
Overige cursussen docent
Docent
K. Wanders, MSc
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Periode
SEM1  (05-09-2022 t/m 27-01-2023)
Aanvangsblok
SEM1
Onderwijsvorm
voltijd
OpmerkingPositief BSA vereist.
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Gegeven data en vraagstelling: Het statistisch kunnen analyseren, rapporteren en interpreteren van data uit onderzoeken met meer dan twee groepen of meer dan twee variabelen. Achtergrondkennis over de functies en problemen van zulk onderzoek. Vaardigheid in het kiezen van de juiste analysemethode en het gebruik van SPSS.
Inhoud
1. Variantieanalyse: een uitbreiding van de t-toetsen naar designs met meer dan twee groepen of variabelen
2. Generaliseerbaarheidstheorie: het bepalen van de mate van 'overeenstemming' tussen verschillende observatoren of meetinstrumenten
3. Omgang met SPSS voor Windows en kiezen van de juiste analysemethode
4. Multiple regressie: een uitbreiding van regressie en correlatie naar designs met meer dan twee variabelen
5. GLM/MANOVA: variantieanalyse voor designs met meerdere soorten onafhankelijke variabelen en/of meerdere afhankelijke variabelen
6. Nonparametrische toetsen: uitbreidingen van alle voorgaande toetsen voor variabelen die niet-normaal verdeeld zijn, inclusief variabelen die kwalitatief zijn of slechts een rangorde aangeven.

Toetsinformatie
  • Twee schriftelijke deeltentamens, 'gesloten boek';
  • SPSS-opdracht, in te leveren drie dagen voor deeltentamen 2;
  • Twee opdrachten (facultatief), elk behorend bij een deeltentamen.
Voor beide deeltentamens en voor de SPSS-opdracht moet een voldoende worden behaald. Als daaraan wordt voldaan, is het cijfer het gemiddelde van de cijfers voor de deeltoetsen, waarbij beide deeltoetsen voor 50% tellen. De facultatieve opdrachten kunnen onder bepaalde voorwaarden leiden tot een verhoging van het deeltentamencijfer. Bij deel 2 tellen sommige vragen als knock-outvraag. Details staan in de cursushandleiding.
    
Inschrijving
  • Cursus: inschrijving via Osiris is verplicht. De inschrijving sluit enkele dagen voor aanvang van de cursus.
  • Werkgroep: via Brightspace na inschrijven voor de cursus. De inschrijving sluit 1 september. Deze datum is strikt. Zie instructies op Brightspace.
  • Werkgroepen hebben dezelfde functie als bij Statistiek 1.
  • SPSS-practicum: via Brightspace, enkele weken voor het begin van deel 2. Dit practicum bestaat uit begeleiding bij het maken van huiswerk.
  • Studenten die zijn ingeschreven voor een cursus zijn tevens voorwaardelijk ingeschreven voor het tentamen. Let op! Tentamendeelname is pas mogelijk als de student aan de voorwaarden van de OER voldoet (zie Toelatingsvoorwaarden hierboven). Studenten die na controle niet aan de voorwaarden voldoen worden voor het tentamen uitgeschreven. Inschrijving voor het tentamen kan daarna alleen via het OSP met een toestemmingsformulier van de studieadviseur.
  • Hertentamen inschrijven via Osiris tot een week voor tentamendatum, conform de OER.
  • Raadpleeg altijd de cursushandleiding op Brightspace.
Niveau

Voorkennis
Toegelaten tot B2-jaar Voldaan aan Statistiek 1.
Toetsinformatie
- apps test die tijdens de cursus moeten worden afgelegd
- Schriftelijk examen "in gesloten boek", op de campus.
- SPSS-opdracht, in te leveren 72 uur voor het examen.
- huiswerk en werkgroepen hebben een kleine bijdrage aan het cijfer (voordelen en voorwaarden die van toepassing zijn; zie Brightspace).
- Een voldoende voor het examen en voor de SPSS-opdracht is vereist.
- In het examen gelden sommige vragen als 'knock-out' vraag, die een onvoldoende kunnen opleveren ongeacht de antwoorden op andere vragen. Zie Brightspace.
 
Bijzonderheden

Verplicht materiaal
Boek
J.L. Ellis (2013). Statistiek voor de Psychologie, deel 3. Variantieanalyse (2de druk). Den Haag: Boom Lemma. Informatie tweedehands boeken: zie 'Literatuur en Studiehandleidingen'.
Boek
J.L. Ellis (2013). Statistiek voor de Psychologie, deel 4. GLM en non-parametrische toetsen (2de druk). Den Haag: Boom Lemma. Informatie tweedehands boeken: zie 'Literatuur en Studiehandleidingen'.
Handleiding
J.L. Ellis et al. Handleiding SPSS (staat op Brightspace).
Rekenmachine
Rekenmachine met statistische functies; een grafische rekenmachine is niet toegestaan.

Werkvormen
Hoorcollege
WerkvormtypeHoorcollege

Oefenprogramma's

Opdrachten
WerkvormtypeOpdrachten

Responsiecollege
WerkvormtypeResponsiecollege

SPSS practicals
WerkvormtypePracticum

Werkgroep
WerkvormtypeWerkgroep

Zelfstudie
AanwezigheidsplichtJa
WerkvormtypeZelfstudie

Toetsen
exam on campus
Weging1
ToetsvormTentamen
GelegenhedenBlok SEM1, Blok SEM2

Opmerking
Twee deeltoetsen op campus op papier