SOW-PSB3BE35N
Intergroepsrelaties vanuit multicultureel perspectief
Cursus informatieRooster
CursusSOW-PSB3BE35N
Studiepunten (ECTS)4
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Psychologie;
Docenten
Docent
dr. C.P.M. van Halen
Overige cursussen docent
Docent
dr. M.A. de Lange
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. M.A. de Lange
Overige cursussen docent
Docent
dr. M.H. Prins
Overige cursussen docent
Collegejaar2016
Periode
SEM2  (30-01-2017 t/m 09-07-2017)
Aanvangsblok
SEM2
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Ten eerste de actieve beheersing van de sociaal- en cultuurpsychologische inzichten omtrent intergroepsrelaties en culturele verschillen. Ten tweede het kritisch kunnen toepassen van deze wetenschappelijke inzichten op problemen in de multiculturele samenleving.
Inhoud

Een belangrijk deel van je leven speelt zich af binnen groepen zoals vrienden, familie en collega's en landgenoten. Deze groepen bieden je een identiteit en het groepslidmaatschap lijkt nodig te zijn om als mens te kunnen functioneren. Echter, het lid zijn van een groep heeft ook direct effect op hoe je kijkt naar mensen die geen lid zijn van die groep. Een specifiek en actueel voorbeeld van de problemen die dit op kan leveren, kan worden gevonden in het huidige debat over hoe mensen in Nederland met elkaar samen zouden moeten leven. Met de grote instroom van migranten sinds de jaren '60 en '70 is de Nederlandse samenleving steeds meer een 'multiculturele samenleving' geworden. We kunnen niet langer om het feit heen dat mensen op grond van hun herkomst sterk in hun doen en laten van elkaar verschillen en dat dergelijke verschillen ook vrij hardnekkig zijn. De culturele diversiteit kan daarom een bron van interculturele spanningen zijn.

In deze cursus worden vanuit sociaal- en cultuurpsychologische perspectieven de interculturele verhoudingen binnen onze samenleving centraal gesteld en worden de sociaal cognitieve gevolgen van groepslidmaatschap geanalyseerd. Een verplicht onderdeel van de cursus is actieve deelname aan meerdere symposiumbijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten presenteren en bediscussiëren studenten in kleine groepen concrete casussen uit de praktijk en media.

In de cursus komen onderwerpen aan bod als:

  • het publiek debat rond de inburgering van allochtonen in Nederland;
  • de functie van (cultureel) groepslidmaatschap;
  • sociaal cognitieve effecten van groepslidmaatschap voor het individu;
  • psychologische dimensies van multiculturaliteit;
  • acculturatie en integratie;
  • culturele en impliciete vooroordelen;
  • het verbeteren van de relaties tussen groepen.
Niveau
B

Toetsinformatie

• Schriftelijk tentamen, met open vragen (80%)
• Symposium (20%).


• Cursusinschrijving vanaf 1 december via Studentportal. Zie ook Cursusinschrijving.
• Vanwege beperkte zaalcapaciteit, kan op deze cursus een inschrijfstop van toepassing zijn. Schrijf je bijtijds in.

Voorkennis
Alleen met propedeuse (Psychologie of anderszins)

Contact informatie
Dr. M.A. de Lange (m.delange@psych.ru.nl), Dr. C.P.M. van Halen (c.vanhalen@psych.ru.nl)

Literatuur

• Diverse artikelen en hoofdstukken. Bij aanvang van de cursus wordt een lijst met literatuur via Blackboard bekendgemaakt.

Werkvormen
Hoorcolleges, presentaties en symposiumdeelname.

Verplicht materiaal
Wordt nader bekendgemaakt
Diverse artikelen en hoofdstukken. Bij aanvang van de cursus wordt een lijst met literatuur via Blackboard bekendgemaakt.

Werkvormen
Hoorcollege
AanwezigheidsplichtJa

Presentatie
AanwezigheidsplichtJa

Symposiumdeelname
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Tentamen
Weging1
ToetsvormTentamen
GelegenhedenBlok SEM2, Blok SEM2