SOW-PSB3DH25N
Preventie
Cursus informatieRooster
CursusSOW-PSB3DH25N
Studiepunten (ECTS)4
CategorieBA (Bachelor)
VoertaalEngels, Nederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Psychologie;
Docenten
Examinator
dr. K.T.M. van Doesum
Overige cursussen docent
Docent
dr. K.T.M. van Doesum
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. K.T.M. van Doesum
Overige cursussen docent
Collegejaar2017
Periode
PER2  (13-11-2017 t/m 04-02-2018)
Aanvangsblok
PER2
Onderwijsvorm
voltijd
OpmerkingIn 2017-2018 this course will be taught in Dutch only.
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Aan het einde van de cursus heeft de student inzicht in:
  1. Begrippenkader, historie, praktijkorganisatie, beroepsrollen, beleid en recente ontwikkelingen van preventie en gezondheidsbevordering in Nederland en andere landen; (EK 2 en 3)
  2. Theoretische modellen van het ontstaan van psychische problemen en psychische gezondheid, en hun relevantie voor effectieve preventie en bevordering van positieve mentale gezondheid; (EK 2.1, 3.2, 3.3, 3.7)
  3. Kennis van theoriegestuurde en praktijkgestuurde preventiestrategieën en strategieën voor gedrags- en omgevingsbeïnvloeding; (EK 3)
  4. Onderbouwing en ontwikkeling van preventieprogramma's op thema's; depressie en angststoornissen; kinderen van ouders met psychische stoornissen of verslaving (KOPP/KVO); huiselijk geweld en methoden en op methoden/ benadering: E-health preventie en Community gerichte preventie (EK 3.7)
  5. Effectiviteit van preventieprogramma's, effect-predictoren en effect-management (EK 3), en is de student in staat om:
  6. Het belang van preventie en gezondheidsbevordering te beargumenteren, hierover kritisch na te denken en deze kennis toe te passen om de bestaande preventie programma's te verbeteren (EK 3.7)
Inhoud
Verwerven van kennis en inzicht in (1) grondslagen, begrippenkader, praktijk en (2) effectieve strategieën voor preventie van psychische stoornissen en bevordering van psychische gezondheid; en (3) de wetenschappelijke onderbouwing en ontwikkeling van dergelijke interventies vanuit stress- en copingtheorieën, sociaal-cognitieve gedragstheorieën, ontwikkelingspsychopathologie, positieve psychologie, epidemiologische kennis (public health) en effect-onderzoek. Er komen zowel zorggerelateerde preventiebenaderingen aan bod, als school-gerichte, community-gerichte en populatie-gerichte benaderingen.
Vanuit de praktijk worden voorbeelden gegeven van o.a. programma's gericht op preventie van depressie, huiselijk geweld en de intergenerationele overdracht van psychopathologie (o.a. kinderen van ouders met psychisch of verslavingsproblemen).
Tijdens de bijeenkomsten worden er naast een wetenschappelijke verdieping van de genoemde thema's ook concrete toepassingen uit de praktijk in de werkcolleges gepresenteerd.
Studenten krijgen opdrachten om te oefenen met de opgedane kennis, inzichten en vaardigheden, bijvoorbeeld het analyseren van films en programma's uit de praktijk.

Toetsinformatie
  • Tentamen met meerkeuze-vragen (90% van het eindcijfer)
  • Opdracht tijdens de werkcolleges (10% van het eindcijfer).
Bijzonderheden
Bij teveel inschrijvingen hebben Psychologie studenten voorrang op bijvakkers.

Verplicht materiaal
Reader
Hosman, C.M.H. & van Doesum, K.T.M. (2014). Prevention in mental health (t.z.t. verkrijgbaar bij Dictatencentrale);
Artikelen
Enkele online verkrijgbare wetenschappelijke artikelen.

Werkvormen
Hoorcollege

Werkgroep
AanwezigheidsplichtJa

Opmerking
Deelname aan de werkgroepen wordt ten zeerste aanbevolen. Schrijft u zich via Osiris/ Blackboard voor de werkgroepen inh

Zelfstudie

Toetsen
Meerkeuze Tentamen en Opdracht
Weging1
GelegenhedenBlok PER2, Blok PER3