SOW-PSB3DH66N
Klinisch professionele vaardigheden
Cursus informatieRooster
CursusSOW-PSB3DH66N
Studiepunten (ECTS)6
CategorieB3 (Derde jaar bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Psychologie;
Docenten
VorigeVolgende 3
Examinator
dr. M.P.C. Bosch
Overige cursussen docent
Docent
dr. M.P.C. Bosch
Overige cursussen docent
Docent
dr. J. Krans
Overige cursussen docent
Docent
S. Merke
Overige cursussen docent
Docent
M.B.E. Peperkamp, MSc
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Periode
SEM2  (30-01-2023 t/m 14-07-2023)
Aanvangsblok
SEM2
Onderwijsvorm
voltijd
OpmerkingMaximaal één practicumbijeenkomst mag gemist worden, mits dit vooraf gemeld is bij de docent.
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
  • Jij heb inzicht in de belangrijkste overeenkomsten en verschillen wat betreft diagnostiek, indicatiestelling en behandelaanbod voor diverse doelgroepen binnen de klinische praktijk.
  • Jij kan de belangrijkste verschillen, voor- en nadelen benoemen van richtlijnen, evidence based practice in psychology, zorgprogramma’s, stepped care zorg, leeftijdspecifieke zorg en stoornisspecifieke zorg.
  • Jij bent in staat om een deel van een intakegesprek te voeren, waarin een cliënt in staat wordt gesteld diens klachten en problemen te verhelderen en herkaderen, resulterend in een gezamenlijke hulpvraagdefiniëring.
  • Jij bent in staat om samen met een team, een psychodiagnostisch onderzoek uit te voeren bij een cliënt en daarvan een psychologisch onderzoeksrapport te schrijven dat voldoet aan de richtlijnen van het NIP voor de BAPD, met oog voor de voorkeuren en karakteristieken van de cliënt.
  • Jij bent in staat om samen met jouw team de uitkomst van een diagnostisch onderzoek te bespreken met een cliënt op zorgvuldige en begrijpelijke wijze.
  • Je optimaliseert jouw leerproces en het leerproces van teamgenoten door een open leerhouding, het geven en ontvangen van constructief-kritische feedback en door methodische zelfreflectie.
Inhoud
Met deze cursus beogen we de wetenschappelijke inzichten en professionele vaardigheden uit B1, B2 en B3 te integreren. Door theoretische verdieping en veel praktische oefening worden de basale kennis en vaardigheden aangeleerd, die nodig zijn om als toekomstig clinicus te functioneren: de scientist practitioner in de klinische praktijk.

 
Niveau

Voorkennis

Let op: alleen toegankelijk voor B3 cursisten die én in bezit van een positief Bindend StudieAdvies (BSA) Psychologie én de cursus B2 Conversational Skills in Psychology (CSP) behaald hebben.

Het volgen van de cursus ‘Clinical Assessment and Decision Making' wordt sterk aangeraden. Goede beheersing van de Nederlandse taal op B2 niveau is een vereiste (CEFR).


 

Toetsinformatie
1. Multiple choice kennistoets (20% van het eindcijfer): over de verplichte boek(en), artikel(en), hoorcolleges en de practica. Vaardighedentoets bestaande uit:
  • Individuele gespreksvoering (30% van het eindcijfer): Je voert een probleemverhelderend en -herkaderend gesprek met als uitkomst een gezamenlijke hulpvraagdefiniëring.
  • Diagnostisch onderzoeksrapport (teamproduct) volgens de richtlijnen van de BAPD (25% van het eindcijfer). Je rapporteert samen met jouw team de uitslag van het psychologisch onderzoek en de antwoorden op de onderzoeksvragen op zorgvuldige en begrijpelijke wijze, inclusief het integratief beeld en het advies van het diagnostisch rapport.
  • Eindverslag procesmatig handelen (25% van het eindcijfer). NB. Kennistoets en (onderdelen van) vaardighedentoetsen moeten minimaal met een 5,5 beoordeeld zijn (of voldaan) om te slagen voor deze cursus.
Bijzonderheden
De cursus is geheel in het Nederlands. De cursus bevat negen hoorcolleges (9 x 90 min), 6 werkcolleges (6 x 90 min) en 8 practicumbijeenkomsten (8 maal 3 x 45 minuten= 165 min per bijeenkomst inclusief pauze). Raadpleeg het rooster voor precieze informatie. Kennis van de werkcolleges is een absolute voorwaarde voor adequate deelname aan de practicumbijeenkomsten. De cursus kan noch als bijvak noch via contractonderwijs gevolgd worden. Inschrijving voor de practicumgroep van 12 personen (dag, tijdstip) geschiedt op basis van volgorde van inschrijving. Let op: sommige timeslots kunnen dus vol zitten. Schrijf je bijtijds in. Na inschrijving word je geplaatst in een practicumgroep van ongeveer 12 studenten. Je wordt vervolgens automatisch in een practicumteam ingedeeld met 3-4 cursisten. Er is geen mogelijkheid tot na-inschrijving zodra de deadline van inschrijving verstreken is. Indien het aantal deelnemers onverhoopt de capaciteit overschrijdt, dan kunnen niet-geplaatste studenten de cursus in 2020-2021 volgen.
Verplicht materiaal
Literatuur
Lang, G. & Molen, H.T. van der (2015). Psychologische gespreksvoering. Een basis voor hulpverlening (17e herziene druk). Soest: Uitgeverij Nelissen.
ISBN:9789024402021
Handleiding
Studiehandleiding Klinisch Professionele Vaardigheden. Beschikbaar via Brightspace en de campusshop.
Literatuur
Overige literatuur wordt bekend gemaakt via Brightspace.
Studiemateriaal
Opname apparatuur; gedurende de cursus moeten er gesprekken opgenomen worden met behulp van bijvoorbeeld een smartphone, laptop of tablet.
Laptop
Opname apparatuur; gedurende de cursus moeten er gesprekken opgenomen worden met behulp van bijvoorbeeld een smartphone, laptop of tablet.
Boek
ISBN:9789024408115
Titel:Psychologische diagnostiek in de gezondheidszorg
Auteur:F. Luteijn en D. Barelds (red)
Uitgever:Boom
Druk:4

Werkvormen
Hoorcollege
WerkvormtypeHoorcollege

Opdrachten
WerkvormtypeOpdrachten

Practicum
AanwezigheidsplichtJa
WerkvormtypeWerkgroep

Algemeen
Maximaal één practicumbijeenkomst mag gemist worden, mits dit vooraf gemeld is bij de docent.
Je plant zelf de bijeenkomsten met je practicumteam, in de tussentijd tussen bijeenkomsten in je practicumgroep.

Zelfstudie opdrachten
WerkvormtypeZelfstudie

Toetsen
Tentamen, opdrachten
Weging1
ToetsvormTentamen
GelegenhedenBlok HER, Blok SEM2