SOW-PSB3FE10N
Psychologie van de seksualiteit
Cursus informatieRooster
CursusSOW-PSB3FE10N
Studiepunten (ECTS)4
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Psychologie;
Docenten
Docent
prof. dr. E.L.J.M. van Luijtelaar
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. M.H. Prins
Overige cursussen docent
Docent
dr. M.H. Prins
Overige cursussen docent
Collegejaar2016
Periode
SEM2  (30-01-2017 t/m 09-07-2017)
Aanvangsblok
SEM2
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen

Na afloop van de cursus heeft u:

  1. Inzicht in de factoren die de vorm en functie van seksueel gedrag bepalen
  2. Inzicht in de factoren die de seksuele motivatie reguleren
  3. Inzicht in de factoren die leiden tot variatie in seksueel gedrag en seksuele motivatie.
Inhoud

Onze Westerse samenleving lijkt doordrenkt van seksualiteit. Nieuwe automodellen worden gepresenteerd met schaars geklede dames op de motorkap. Drankjes worden steeds vaker aangeprezen door mannen met geoliede six packs. In veel hiphopmuziekclips worden vrouwen gepresenteerd als hoeren en mannen als pooiers. Porno is gratis en in grote hoeveelheden toegankelijk op het internet. Tegelijkertijd ligt er een taboe op seksuele onderwerpen en vinden veel mensen het ongemakkelijk om open en bloot over hun seksuele voorkeuren en gedragingen te praten.

Deze cursus gaat over de psychologie van de seksualiteit, over hoe mensen denken over seksualiteit en waarom ze hun seksuele gedrag vormgeven zoals ze doen. We doen dat vanuit drie invalshoeken: de biologie, de cultuur en de klinische kant.

De biologische psychologie geeft inzicht in de fysiologie en leert ons hoe het menselijke lichaam in elkaar zit en functioneert. Dat lichaam geeft ons mogelijkheden en beperkingen en kan ons onzeker maken. Verder geeft de evolutionaire psychologie een verklaring voor een deel van het menselijk seksueel gedrag. Vanuit het perspectief van natuurlijke selectie kunnen we bijvoorbeeld partnerpreferentie beter begrijpen.

Seksueel gedrag wordt voor een belangrijk deel vormgegeven binnen een groep of cultuur. De cultuurpsychologie geeft inzicht in de manier waarop binnen een cultuur over seksualiteit wordt gedacht en hoe deze vorm krijgt. Tussen culturele groepen bestaan aanzienlijke verschillen in opvattingen over seksualiteit. In de Westerse cultuur is de christelijke religie lange tijd bepalend geweest voor seksuele opvattingen en seksueel gedrag. Opvattingen over seksualiteit zijn de laatste honderd jaar sterk veranderd, met name vanaf de seksuele revolutie in de jaren zestig van de vorige eeuw. Zozeer dat zelfs gesproken wordt van pornoficatie van de samenleving.

Tot slot kan er bij seksueel gedrag van alles anders gaan dan je verwacht of dan hoe ‘het hoort’. In een gastcollege zal een seksuoloog vertellen wat de meest voorkomende seksuele stoornissen zijn, en hoe deze binnen een therapeutische setting gediagnosticeerd en verholpen kunnen worden. 

Om een computervergelijking te maken: de biopsychologie leert ons wat de hardware is (de werking van het lichaam), de evolutionaire psychologie leert ons iets over het besturingssysteem (bepaalde seksuele gedragspatronen blijken in de loop van duizenden jaren evolutie hardnekkig ingeslepen), de cultuurpsychologie leert ons over de software (binnen een religie of cultuur leren we hoe we over seksualiteit moeten denken en hoe we ons seksueel dienen te gedragen), en de klinische psychologie leert ons iets over de helpdesk (in een seksuele relatie kan het soms mis gaan).

Door het tonen en bespreken van documentaires en films zal de leerstof verbreed en verdiept worden.

Bijzonderheden

• Contacturen: 32 (15 hoorcolleges en 1 responsiecollege)
• Vanaf 2016-2017 kies je deze cursus uitsluitend als vrije keuzevak. De cursus kan vanaf dat jaar dus geen deel uitmaken van je domeinkeuze-vakken.

Niveau
B

Toetsinformatie
Het tentamen bestaat uit 40 multiple choice vragen (met vier antwoord­mogelijk­heden) en twee open vragen, die samen het eindcijfer bepalen in een verhouding 80/20%.Om aan het tentamen te mogen deelnemen dienen alle zelfstudieopdrachten te zijn ingeleverd (hiervoor wordt geen cijfer gegeven).

• Cursusinschrijving vanaf 1 december via Studentportal. Zie ook Cursusinschrijving.
• Vanwege beperkte zaalcapaciteit, kan op deze cursus een inschrijfstop van toepassing zijn. Schrijf je bijtijds in.

Voorkennis

• Propedeuse Psychologie of anderzins
• Psychologie-studenten die het kernthema 'Psychologie van de seksualiteit' hebben afgerond zijn uitgesloten van deelname aan deze cursus.

Contact informatie
Co-ordinator: dr. M. Prins, m.prins@psych.ru.nl

Literatuur
Lehmiller, J. J. (2014). The Psychology of Human Sexuality. 1st edition. Oxford, UK: Wiley-Blackwell. ISBN-10: 1118351215 | ISBN-13: 978-1118351215 |

Werkvormen

• Hoorcolleges
• Interactieve colleges
• Responsiecollege.

Verplicht materiaal
Boek
Lehmiller, J. J. (2014). The Psychology of Human Sexuality. 1st edition. Oxford, UK: Wiley-Blackwell. ISBN-10: 1118351215 | ISBN-13: 978-1118351215

Werkvormen
Hoorcollege
AanwezigheidsplichtJa

Algemeen
Interactieve colleges

Responsiecollege
AanwezigheidsplichtJa

Zelfstudie opdrachten
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Tentamen
Weging1
ToetsvormTentamen
GelegenhedenBlok SEM2, Blok SEM2