SOW-PWB1040
Wijsgerige en historische context
Cursus informatieRooster
CursusSOW-PWB1040
Studiepunten (ECTS)4
CategoriePB (Propedeuse)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Pedagogische Wetenschappen;
Docenten
Docent
dr. W. de Muijnck
Overige cursussen docent
Docent
dr. F. Takes
Overige cursussen docent
Examinator
dr. F. Takes
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. F. Takes
Overige cursussen docent
Collegejaar2017
Periode
1  (04-09-2017 t/m 29-10-2017)
Aanvangsblok
1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Aan het einde van de cursus is de student in staat om:
  1. te begrijpen wat filosofisch nadenken over de opvoedingswerkelijkheid betekent. (3,4,9)
  2. concepten, aannamen, argumenten en waarden die bepalend zijn voor visies op opvoeding te benoemen. (3,4,9)
  3. in te zien hoe denkkaders ter discussie kunnen staan onder invloed van historische veranderingen, ontwikkelingen in de filosofie, empirische wetenschap en opvoedingspraktijk. (3,4,9)
  4. basiskennis van filosofie en geschiedenis van opvoeding en onderwijs te demonstreren. (3,4,9)
Inhoud
Deze inleidende cursus over filosofie en geschiedenis van de opvoeding is erop gericht om te laten zien hoe de pedagogiek bepaald wordt door onze denkkaders. Door de historische en filosofische benadering wordt duidelijk gemaakt hoe begrippen, aannamen, waarden en argumenten een rol spelen in de pedagogische wetenschap en -praktijk. De cursus is opgebouwd rondom thema’s die bepalend zijn voor het denken over opvoeding, namelijk institutionalisering, antropologie en ontwikkeling.
Niveau
PW.B1

Toetsinformatie
Schriftelijk tentamen

Contact informatie
dr. Femke Takes T: 024-3612814 E: f.takes@pwo.ru.nl

Verplicht materiaal
Boek
Gopnik, A. (2009). The Philosophical Baby. What Children's Minds Tell Us about Truth, Love & the Meaning of Life. London: The Bodley Head. ISBN 978 184 792 10 79, 288 pp. (Ook mogelijk: ISBN 9780312429843. Inhoud is hetzelfde.)
Boek
Weijers, I. (2007) De creatie van het mondige kind. Geschiedenis van pedagogiek en jeugdzorg. Amsterdam SWP (herziene druk) ISBN 978 90 6665 890 5
Wordt nader bekendgemaakt
Aanvullende literatuur wordt bekend gemaakt via Blackboard

Werkvormen
Hoorcollege

Algemeen
Hoorcolleges en zelfstudie

Toetsen
Tentamen
Weging1
GelegenhedenBlok 1, Blok 2