SOW-PWB1050
Inleiding onderwijswetenschappen
Cursus informatieRooster
CursusSOW-PWB1050
Studiepunten (ECTS)4
CategorieB1 (Eerste jaar bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Pedagogische Wetenschappen;
Docenten
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. A.W. Lazonder
Overige cursussen docent
Coördinator
prof. dr. A.W. Lazonder
Overige cursussen docent
Examinator
prof. dr. A.W. Lazonder
Overige cursussen docent
Docent
dr. G.J.M. Veerman
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Periode
PER2  (07-11-2022 t/m 27-01-2023)
Aanvangsblok
PER2
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Aan het einde van de cursus kun je:
  1. De basisbegrippen uit de onderwijswetenschappen gebruiken om (recente) ontwikkelingen in het Nederlands onderwijs te beschrijven.
  2. De functies van onderwijsonderzoek beschrijven vanuit de rollen die een onderwijswetenschapper kan vervullen.
  3. Leerpsychologische inzichten vertalen naar implicaties voor het ontwerpen van instructie en illustreren aan de hand van enkele bekende instructiemethoden.
  4. De functies van toetsing in het onderwijs uitleggen en de resultaten van enkele veelgebruikte toetsen interpreteren.
  5. Het handelen en de opvatting van leraren beschrijven en verklaren, inclusief het omgaan met individuele verschillen tussen leerlingen.
  6. Uitleggen hoe vanuit verschillende sociologische theorieën de doelen en functies van het onderwijs kunnen worden geanalyseerd.
  7. De betekenis van de begrippen rond sociale stratificatie, maatschappelijke ongelijkheid en vrijheid van onderwijs uitleggen en de implicaties hiervan beschrijven voor de doelen en functies van het onderwijs.
Inhoud
Onderwijswetenschappen is een toegepaste wetenschap die een bijdrage probeert te leveren aan het begrijpen, veranderen en verbeteren van ons onderwijs. Binnen de onderwijswetenschappen worden onderwijsvragen en -problemen bestudeerd vanuit verschillende basisdisciplines (met name de psychologie, sociologie en pedagogiek). Om deze reden wordt onderwijswetenschappen ook wel een interdisciplinair vakgebied genoemd. In deze cursus worden diverse thema’s uit de onderwijswetenschappen verkend, zoals de psychologie van het leren en de leerling, de rol van de leraar, de school en de klas als leeromgeving, de maatschappelijke context van het onderwijs en het toetsen van leerprestaties. Naast een theoretische inleiding op deze thema’s, waarmee een brede onderwijskundige kennisbasis wordt gelegd, komt ook het toegepaste karakter van de onderwijswetenschappen aan bod. Dit gebeurt door te reflecteren op vraagstukken uit de onderwijspraktijk en op interventies die zijn ontworpen om het onderwijs te optimaliseren, steeds met aandacht voor de complexiteit van verschillende onderwijscontexten.

Deze cursus sluit aan bij de Sustainable Development Goals 4 (kwaliteitsonderwijs) en 10 (ongelijkheid verminderen)
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden
Gezien de huidige situatie omtrent COVID-19 is alle informatie uit deze cursusbeschrijving nadrukkelijk onder voorbehoud. Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van COVID-19 zouden ertoe kunnen leiden dat dat bepaalde passages niet langer overeenkomen met de beschrijvingen die bij de start van het studiejaar zijn gemaakt. Aan de cursusbeschrijvingen kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
 
Verplicht materiaal
Boek
Lazonder, A., & Veerman, G.-J. (2021) Inleiding onderwijswetenschappen (Pearson custom publication). Harlow: Pearson Education Limited, ISBN 9781800063907
Artikelen
Aanvullende artikelen (worden bekend gemaakt in de cursushandleiding en via Brightspace)

Werkvormen
Hoorcollege

Sustainability certificate

Toetsen
Tentamen
Weging1
ToetsvormTentamen
GelegenhedenBlok PER2, Blok PER3