SOW-PWB1260
Motorische en perceptuele ontwikkeling
Cursus informatieRooster
CursusSOW-PWB1260
Studiepunten (ECTS)4
CategorieB1 (Eerste jaar bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Pedagogische Wetenschappen;
Docenten
VorigeVolgende 1
Docent
F. van Abswoude
Overige cursussen docent
Examinator
dr. M. Gompel
Overige cursussen docent
Coördinator
dr. M. Gompel
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. M. Gompel
Overige cursussen docent
Docent
dr. M. Gompel
Overige cursussen docent
Collegejaar2021
Periode
PER2  (08-11-2021 t/m 28-01-2022)
Aanvangsblok
PER2
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Aan het einde van de cursus is de student in staat om:
 1. de belangrijkste theorie├źn over motorische en perceptuele ontwikkeling te beschrijven en de verklaringswaarde ervan duiden (1)
 2. te reflecteren op de interactie tussen biologische factoren van motorische en perceptuele ontwikkeling, zoals de ontwikkeling van de hersenen, en omgevingsfactoren, zoals opvoeding en leren  (1,4)
 3. de motorische en perceptuele ontwikkeling (mijlpalen) van kinderen te beschrijven  (1)
 4. te beschrijven welke leeftijds-specifieke motoriektests er zijn voor kinderen  (1,5)
 5. te beschrijven op welke manier de perceptuele ontwikkeling onderzocht kan worden  (1,5)
Inhoud

Basis inhoud

Motorische ontwikkeling:
H1:

 • De geschiedenis van het kind (hoe wordt er over het kind gedacht door de eeuwen heen).
 • Kind en volwassene (kind en opvoeding, recapitulatiehypothese en evolutieleer).
 • Ontwikkelen, leren of groei (leren en ontwikkeling, groei en ontwikkeling).
 • Ontwikkelingsorientatie over cognitie en motoriek, psycho-, perceptuo- en sensomotoriek.
 • Vijf invloedrijke ontwikkelingstheorieen (nativistisch, empiristisch, interactionistisch, psychodynamisch, dynamische systeemtheorie).

H2:
Biologische ontwikkeling van het kind (prenatale ontwikkeling, ontwikkeling van de hersenen, cerebrale lateralisatie, somatische groei, lichamelijke fitheid van kinderen).

H3:
Motorische ontwikkeling van kinderen (de prenatale motoriek, de willekeurige motoriek van babies, de ontplooiing van motorische vaardigheden na het tweede jaar).

H6:
Motoriektests voor kinderen (tests voor jongere kinderen, tests voor oudere kinderen, en tests voor de gezondheid en lichamelijke fitheid van kinderen).

Perceptuele ontwikkeling:

 • Fysiologische basis perceptie
 • Visuele perceptie, auditieve perceptie, reuk, smaak, tast.
 • Ontwikkeling van de perceptie
 • Methoden om de perceptie bij jonge kinderen te onderzoeken


Theorieën

 • Evolutieleer en recapitulatiehypothese.
 • Nativistische theorie.
 • Empiristische theorie.
 • Interactionistisch theorie.
 • Psychodynamische theorie.
 • Dynamische systeemtheorie.

Actueel onderzoek /recente ontwikkelingen
Tijdens de colleges zal steeds een koppeling worden gemaakt met recente ontwikkelingen in wetenschappelijk onderzoek. Hierbij zal worden stilgestaan bij nieuwe methoden van onderzoek zoals beeldvormende technieken, en recente ontwikkelingen ten aanzien van de rol van motoriek voor het cognitief functioneren.

Opvoedings- en onderwijspraktijk
De implicaties voor het opvoedingsveld zullen worden toegelicht, bijvoorbeeld recente inzichten ten aanzien van de ontwikkeling van het brein. Ten tweede wordt er steeds een verband gelegd met ontwikkelingen in de onderwijspraktijk zoals bijvoorbeeld de invoering van passend/inclusief onderwijs.

Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden
Gezien de huidige situatie omtrent COVID-19 is alle informatie uit deze cursusbeschrijving nadrukkelijk onder voorbehoud. Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van COVID-19 zouden ertoe kunnen leiden dat dat bepaalde passages niet langer overeenkomen met de beschrijvingen die bij de start van het studiejaar zijn gemaakt. Aan de cursusbeschrijvingen kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
 
Verplicht materiaal
Boek
Netelenbos, J.B. (2004) De motorische ontwikkeling van kinderen. Handboek 1: Introductie. Amsterdam, Boom Uitgeverij.
Boek
Keenan, T., Evans, S., & Crowley, K. (2016). An Introduction to Child Development. London, UK: SAGE Publications Ltd.
Boek
Arterberry, M.A & Kellman, P.J. (2016). ‘Development of Perception in Infancy’. Oxford, UK: Oxford University Press inc. ISBN: 978-0-19-939563-7. (Ebook via Google Books mag ook)

Werkvormen
Hoorcollege

Algemeen
Tijdens de hoorcolleges zal de uitleg van de lesstof door de docent worden ondersteund door video-fragmenten of perceptuele testjes. Het is belangrijk dat studenten de te lezen stof vooraf lezen, omdat er tijdens de colleges twee keer 10 minuten wordt ingeruimd voor vragen (desnoods van de docent zelf aan de studenten).

Toetsen
Tentamen
Weging1
ToetsvormDigitale toets met CIRRUS
GelegenhedenBlok HERT, Blok PER2, Blok PER3