SOW-PWB1270
Cognitieve en taalontwikkeling
Cursus informatieRooster
CursusSOW-PWB1270
Studiepunten (ECTS)4
CategorieB1 (Eerste jaar bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Pedagogische Wetenschappen;
Docenten
Examinator
A. Hoogdalem-Bosma, MSc
Overige cursussen docent
Docent
dr. M.A.M. van de Ven
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. M.A.M. van de Ven
Overige cursussen docent
Coördinator
dr. M.A.M. van de Ven
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Periode
PER3  (30-01-2023 t/m 07-04-2023)
Aanvangsblok
PER3
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Aan het einde van de cursus is de student in staat om:
  1. de belangrijke concepten binnen de domeinen van de cognitieve en taalontwikkeling te benoemen en beschrijven (1)
  2. het verloop van de normale cognitieve en taalontwikkeling te herkennen en beschrijven (1)
  3. de cognitieve en taalontwikkeling te verklaren in termen van de relevante theorieën (1)
  4. kritiekpunten te benoemen bij concepten en theorieën van de normale cognitieve en taalontwikkeling (1,4)
  5. de relatie tussen concepten en theorieën binnen de normale cognitieve en taalontwikkeling, en relevante concepten en theorieën in andere domeinen van de normale ontwikkeling te beschrijven en onderbouwen (1)
Inhoud
Basis inhoud
In deze cursus staat de normale ontwikkeling van cognitieve en taalvaardigheden, van voor de geboorte tot aan de vroege volwassenheid centraal.
 
Thema's Cognitieve ontwikkeling: babycognitie, Piaget, Vygotsky, Feuerstein, redeneren, probleem oplossen, aandacht, geheugen, categoriseren, metacognitie, getalkennis, wetenschappelijk denken, leerstrategieën.
 
Thema's Taalontwikkeling: wat is taal, kritische periodes, de invloed van de omgeving ('child directed speech', het belang van interactie), spraakwaarneming, vroege spraakproductie, het leren van woorden, het combineren van woorden in zinnen, theorieën over grammaticale ontwikkeling (nativisme vs. leertheorieën).
 
Theorieën
Cognitieve ontwikkeling: Piaget, Vygotsky, Feuerstein, geheugentheorieën, embodied cognition
Taalontwikkeling: Lenneberg, statistisch leren, nativistische en niet-nativistische theorieën over de grammaticale ontwikkeling (Chomsky; Tomasello).
 
Actueel onderzoek / recente ontwikkelingen
Waar gepast zal recent onderzoek met betrekking tot relevante concepten en theorieën genoemd en besproken worden.
 
Opvoedings- en onderwijspraktijk
We zullen stilstaan bij het belang van de normale cognitieve en taalontwikkeling voor de bestudering van vraagstukken omtrent opvoeding en onderwijs.
In hoeverre is een kind leerbaar? Welke visies op de cognitieve ontwikkeling bestaan er en welke invloed heeft zo'n visie op het handelen van de pedagoog of onderwijskundige?
Op welke leeftijd begint een kind gemiddeld te praten en welke rol speelt het taalgebruik van de ouders daarbij? Deze en vele andere concrete ontwikkelingspsychologische onderwerpen zullen aan bod komen.
 
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie
Twee schriftelijke deeltentamens met open en gesloten vragen over de cognitieve ontwikkeling en de taalontwikkeling. Indien beide deeltentamens voldoende zijn gemaakt dient het gemiddelde van deze cijfers als eindcijfer voor de cursus. Indien één of beide deeltentamens onvoldoende wordt gemaakt, herkanst de student één of beide deeltentamens. Wanneer de herkansing onvoldoende wordt gemaakt, moet de cursus in zijn geheel worden overgedaan.

Voor beide deeltentamens geldt dat 10% van het deelcijfer bepaald wordt door een opdracht, die de student in groepjes tijdens de cursus uitvoert.
Bijzonderheden
Gezien de huidige situatie omtrent COVID-19 is alle informatie uit deze cursusbeschrijving nadrukkelijk onder voorbehoud. Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van COVID-19 zouden ertoe kunnen leiden dat dat bepaalde passages niet langer overeenkomen met de beschrijvingen die bij de start van het studiejaar zijn gemaakt. Aan de cursusbeschrijvingen kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
 
Verplicht materiaal
Boek
Keenan, T., Evans, S. & Crowley, K. (2016). An Introduction to Child Development (3rd ed.). London, UK: Sage. Hoofdstukken 7, 8 en 9.
Boek
Saxton, M. (2017). Child Language: Acquisition and Development (2th ed.). London, UK: Sage.
Boek
Maatwerkuitgave (4 hoofdstukken) van het boek: Flavel, J. H., Miller, P.H., & Miller, S.A. (2002). Cognitive Development, 4th Ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. Let op: Deze maatwerkopgave is alleen via Postelein verkrijgbaar
ISBN:9781784495206

Werkvormen
Hoorcollege

Toetsen
Deeltentamen Cognitieve Ontwikkeling
Weging1
ToetsvormDigitale toets met CIRRUS
GelegenhedenBlok PER3, Blok PER4

Deeltentamen Taalontwikkeling
Weging1
ToetsvormDigitale toets met CIRRUS
GelegenhedenBlok PER3, Blok PER4