SOW-PWB1280
Sociaal emotionele en morele ontwikkeling
Cursus informatieRooster
CursusSOW-PWB1280
Studiepunten (ECTS)4
CategoriePB (Propedeuse)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Pedagogische Wetenschappen;
Docenten
Docent
S.J. Graafstal, MSc
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. J.K. Larsen
Overige cursussen docent
Docent
dr. J.K. Larsen
Overige cursussen docent
Examinator
dr. J.K. Larsen
Overige cursussen docent
Docent
dr. A.E.J.M. Tellings
Overige cursussen docent
Collegejaar2017
Periode
4  (03-04-2018 t/m 13-07-2018)
Aanvangsblok
4
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Aan het einde van de cursus is de student in staat om:
  1. de belangrijke concepten binnen de sociaal-emotionele en morele ontwikkelingsdomeinen te benoemen en beschrijven (1)
  2. het verloop van de normale sociaal-emotionele en morele ontwikkeling te herkennen en beschrijven (1)
  3. de sociaal-emotionele en morele ontwikkeling kunnen verklaren in termen van de relevante ontwikkelingstheorieën (1)
  4. kritiekpunten te benoemen bij concepten en theorieën van de normale sociaal-emotionele en morele ontwikkeling (1)
  5. de relatie tussen concepten en theorieën binnen de normale sociaal-emotionele en morele ontwikkeling, en relevante concepten en theorieën in andere (relevante) domeinen van de normale ontwikkeling, kunnen beschrijven en onderbouwen (1)
Inhoud

Na afloop van deze cursus heeft u een gedetailleerd begrip van de normale ontwikkeling verworven, in de periode van voor de geboorte tot aan de vroege volwassenheid, binnen de volgende domeinen:

  • Emotie en hechting
  • Sociale interactie
  • Moraliteit

Tevens heeft u meer algemeen een elementair begrip verworven van wat sociaal-emotionele en morele ontwikkeling is, hoe u deze ontwikkeling kunt meten, welke belangrijke theorieën en concepten er binnen deze ontwikkeling spelen, wat mogelijke kritiekpunten van deze theorieën en concepten zijn en wat mogelijke verklaringen zijn voor het verloop van de sociaal-emotionele en morele ontwikkeling.

Niveau
PW.B1

Toetsinformatie
Schriftelijk tentamen met open vragen en meerkeuzevragen.

Contact informatie
dr. J.K. Larsen, T: 024-3612370, E: j.larsen@pwo.ru.nl en S. Graafstal MSc., E: s.graafstal@pwo.ru.nl

Verplicht materiaal
Boek
Shaffer, D.R. (2009). Social and Personality Development. International Student Edition, 6th Edition. Australia etc.: Wadsworth, Cengage Learning. Hoofdstukken 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13 en 14 (exacte pagina’s staan in de handleiding vermeld).

Werkvormen
Hoorcollege

Toetsen
Tentamen
Weging1
GelegenhedenBlok 4, Blok 4