SOW-PWB2183
Academische vaardigheden 2 ALPO
Cursus informatieRooster
CursusSOW-PWB2183
Studiepunten (ECTS)5
CategorieBA (Bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Pedagogische Wetenschappen;
Docenten
Coördinator
dr. A.H.C. Hendriks
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. A.H.C. Hendriks
Overige cursussen docent
Examinator
dr. A.H.C. Hendriks
Overige cursussen docent
Collegejaar2021
Periode
SEM2  (31-01-2022 t/m 15-07-2022)
Aanvangsblok
SEM2
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Aan het einde van de cursus is de student in staat om:
  1. op heldere en eenduidige wijze een wetenschappelijk betoog te schrijven (4,6,7,8)
  2. een onderzoeksvoorstel te schrijven (4,6,7,8)
  3. een vragenlijst te ontwerpen (4,6,7,8)
  4. dataverzameling te organiseren en uit te voeren (4,6,7,8)
  5. data te verwerken en te analyseren met een componentenanalyse, een t-test, en enkelvoudige variantie- en regressie-analyse (4,6,7,8)
  6. onderzoeksresultaten mondeling te presenteren middels een goed gestructureerde presentatie (4,6,7,8)
  7. een empirisch onderzoeksverslag te schrijven (4,6,7,8)
  8. een kritische houding te demonstreren mbt specifieke onderzoekstechnische vraagstukken (4,6,7,8)
Inhoud

Op basis van (ortho)pedagogische en onderwijskundige thema's worden wetenschappelijke teksten geschreven en praktische opdrachten uitgevoerd, waarover mondeling en/of schriftelijk wordt gerapporteerd. De eindopdracht is het schrijven een verslag op basis van een groepsgewijs uitgevoerd empirisch onderzoek.

Niveau

Voorkennis
Academische Vaardigheden 1  met voldoende resultaat afgesloten.
Toetsinformatie

Bijzonderheden
Let op: in deze cursus wordt omgegaan met vertrouwelijke gegevens van derden. Heb je normaliter je beveiligde RU-mail doorgelinkt naar je persoonlijke mailadres? Dan dien je vanwege de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) dat (tijdelijk) uit te zetten en bestanden met gevoelige informatie altijd te beveiligen met een wachtwoord.

Gezien de huidige situatie omtrent COVID-19 is alle informatie uit deze cursusbeschrijving nadrukkelijk onder voorbehoud. Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van COVID-19 zouden ertoe kunnen leiden dat bepaalde passages niet langer overeenkomen met de beschrijvingen die bij de start van het studiejaar zijn gemaakt. Aan de cursusbeschrijvingen kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
Verplicht materiaal
Werkboek
Hendriks, L, & Ekert, J. van (2020). Academische Vaardigheden 2, Werkboek voor B2 studenten Pedagogische Wetenschappen en Onderwijswetenschappen. Zie BrightSpace.

Aanbevolen materiaal
Boek
American Psychological Association (2020). Publication Manual of the American Psychological Association (7th ed.). Washington, DC: Author. (of de 6e editie als je die al in je bezit hebt)

Werkvormen
Hoorcollege

Werkgroep
AanwezigheidsplichtJa

Algemeen
Werkgroepen (met verplichte aanwezigheid), voorafgegaan door een introductiecollege en tijdens cursus ondersteund door 1 college over ‘vragenlijsten’

Toetsen
Empirisch eindverslag
Weging1
GelegenhedenBlok SEM2

Opmerking
Empirisch verslag en deelopdrachten