SOW-PWB2260
Sociaal-culturele context
Cursus informatieRooster
CursusSOW-PWB2260
Studiepunten (ECTS)4
CategorieBA (Bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Pedagogische Wetenschappen;
Docenten
Coördinator
dr. E.W.M. Rommes
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. E.W.M. Rommes
Overige cursussen docent
Examinator
dr. E.W.M. Rommes
Overige cursussen docent
Collegejaar2017
Periode
1  (04-09-2017 t/m 29-10-2017)
Aanvangsblok
1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Aan het einde van de cursus heeft de student:
  • achtergrondkennis van een aantal belangrijke sociologische theorie├źn en concepten. Deze kennis, die na afloop van de cursus aan de hand van meerkeuzevragen getoetst gaat worden, wordt aangereikt via de colleges en de verplichte literatuur. (3,4,9) 
Hiernaast is de student in staat:
  • de implicaties van sociale en culturele verschillen voor eigen(ortho)pedagogisch en/of onderwijskundig handelen te herkennen. Hierdoor is de student in staat om instrumenten te selecteren die passend zijn bij de diagnostiek en interventies bij verschillende sociale/culturele groepen in Nederland. (3,4,9)
  • vooroordelen bij zich- of haarzelf en bij anderen te herkennen, om zo de professionele houding als (ortho)pedagoog/onderwijskundige te verbeteren en objectiever te handelen. (3,4,9) 
Tenslotte is de student zich bewust:
  • van de invloed van zowel de eigen als andermans normatieve referentiekader en kan daarop kritisch reflecteren in korte reflectieopdrachten die tijdens de colleges toegelicht worden. (3,4,9) 
Inhoud
In deze cursus wordt inzicht geboden in de wijze waarop opvoeding en onderwijs en de ondersteuning die in deze kaders geboden wordt, door verschillende sociale en culturele contexten wordt bepaald.

Onderwerpen die aan de orde komen zijn:
  • Culturele en etnische diversiteit;
  • Religies en levensbeschouwing;
  • Sociaal-economische ongelijkheid;
  • Diversiteit in gender en seksualiteit.
De domeinen waarbinnen deze onderwerpen besproken worden, zijn opvoeding en onderwijs. Daarbij worden onder meer de volgende dimensies besproken:
  • Opvoeding: opvoeden in een multiculturele context, opgroeien in twee culturen, diagnose en behandeling bij kinderen met een meertalige/multiculturele achtergrond, interculturele aspecten van jeugdhulpverlening.
  • Onderwijs: culturele en lingu├»stische diversiteit in de klas, prestatieverschillen in het onderwijs, relatie tussen ouders en school, oordeelsvorming van leerkrachten, segregatie.
Niveau
PW.B2

Toetsinformatie
Na afloop van de cursus volgt een tentamen met MC vragen en een open vraag in de vorm van een essay dat je ter plekke schrijft volgens een opdracht die je tijdens het tentamen ontvangt. Maximaal 2 toetspogingen per studiejaar

Contact informatie
dr. Els Rommes, E: e.rommes@pwo.ru.nl

Verplicht materiaal
Wordt nader bekendgemaakt
Artikelen en evt. reader, wordt bekend gemaakt op Blackboard

Werkvormen
Hoorcollege

Toetsen
Tentamen
Weging1
GelegenhedenBlok 1, Blok 2