SOW-PWB2270
Ontwikkelingsproblemen
Cursus informatieRooster
CursusSOW-PWB2270
Studiepunten (ECTS)4
CategorieB2 (Tweede jaar bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Pedagogische Wetenschappen;
Docenten
Coördinator
dr. N.C. Peters-Scheffer
Overige cursussen docent
Docent
dr. N.C. Peters-Scheffer
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. N.C. Peters-Scheffer
Overige cursussen docent
Examinator
dr. N.C. Peters-Scheffer
Overige cursussen docent
Collegejaar2021
Periode
PER2  (08-11-2021 t/m 28-01-2022)
Aanvangsblok
PER2
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Aan het einde van de cursus ben je in staat om: 
  1. te beschrijven hoe de motorische en perceptuele ontwikkeling van kinderen en volwassenen met een verstandelijke, lichamelijke, auditieve en visuele beperking en autisme afwijkend verloopt in relatie tot de normale ontwikkeling. (1)
  2. te beschrijven hoe de cognitieve en taalontwikkeling van kinderen en volwassenen met een verstandelijke, lichamelijke, auditieve en visuele beperking en autisme afwijkend verloopt in relatie tot de normale ontwikkeling. (1)
  3. te beschrijven hoe de sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen en volwassenen met een verstandelijke, lichamelijke, auditieve en visuele beperking en autisme afwijkend verloopt in relatie tot de normale ontwikkeling. (1)
  4. te onderkennen hoe het systeem en de ontwikkeling van kinderen en volwassenen met een verstandelijke, lichamelijke, auditieve en visuele beperking en autisme elkaar beïnvloeden. (1,5,7)
  5. gegevens uit een casus in verband te brengen met de drie ontwikkelingsdomeinen, vier levensfases en de ontwikkelingsproblemen en beoordelen of dit afwijkt van de normale ontwikkeling. (1,5,7)
  6. gegevens uit de wetenschappelijk literatuur over kinderen en volwassenen met ontwikkelingsproblemen en hun systeem te analyseren met betrekking tot thema’s gerelateerd aan de ontwikkelingsdomeinen en levensfases. (1,4,7)
Inhoud
Binnen deze cursus staan ontwikkelingsproblemen van jonge kinderen, basisschoolkinderen, jongeren en volwassenen centraal. Onder ontwikkelingsproblemen verstaan we problemen bij een verstandelijke, lichamelijke, auditieve en visuele beperking en autisme. Deze problemen relateren we aan de drie ontwikkelingsdomeinen uit het eerste studiejaar (Motorische en perceptuele ontwikkeling, Cognitieve en taalontwikkeling, Sociale en emotionele ontwikkeling). Ook besteden we aandacht aan hoe ontwikkelingsproblemen het gezinsleven (systeem) en het leven buitenshuis (participatie in de samenleving) beïnvloeden. Tot slot brengen we in kaart hoe ontwikkelingsproblemen in een bepaalde levensfase zichtbaar worden in gedrag.
 
In deze cursus leer je vanuit een pedagogisch perspectief te kijken naar mensen met ontwikkelingsproblemen, hun systeem en de manier waarop ze (niet kunnen) participeren in de samenleving. Je leert op casusniveau te benoemen wat belangrijk is voor de hulpverlening. Daarnaast ervaar je wat het betekent om een ontwikkelingsprobleem te hebben en hoe je deze ervaring toegankelijk maakt voor mensen uit het systeem van mensen met een ontwikkelingsprobleem.
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie
Tentamen met open vragen (100%, beoordeling minimaal 6,0), individuele opdracht (0%) en deelname intervisiegroep inclusief groepsopdrachten (0%).
Bijzonderheden
Je schrijft je via Brightspace in voor een intervisiegroep van 8 studenten. Dit kan vanaf 1 oktober 2021. In de cursushandleiding op Brightspace vind je meer informatie over het doel en de werkwijze bij de intervisiegroep.

Gezien de huidige situatie omtrent COVID-19 is alle informatie uit deze cursusbeschrijving nadrukkelijk onder voorbehoud. Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van COVID-19 zouden ertoe kunnen leiden dat dat bepaalde passages niet langer overeenkomen met de beschrijvingen die bij de start van het studiejaar zijn gemaakt. Aan de cursusbeschrijvingen kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
 
Verplicht materiaal
Boek
Carr, A., Linehan, C., O’Reilly, G., Noonan Walsh, P., & McEvoy, J. (Eds.) (2016). Handbook of intellectual disability and clinical psychology practice (2nd ed.). Hove, East Sussex: Routledge. Meerdere hoofdstukken. Tip: Check universiteitsbibliotheek voor toegang tot e-book
Boek
Hadders-Algra, M. Pangalila, R.F. Becher, J.G. Burg, J. van der Hielkema, T. Moor, J. de (Eds.). (2021) Kinderrevalidatie. (6th ed.). Assen: Van Gorcum. Meerdere hoofdstukken.

Werkvormen
Hoorcollege

Intervisiegroep
AanwezigheidsplichtJa

Opmerking
Intervisiegroep: 5 bijeenkomsten en deze plan je in overleg met 7 medestudenten

Toetsen
Tentamen
Weging1
ToetsvormDigitale toets met CIRRUS
GelegenhedenBlok HERT, Blok PER2, Blok PER3