SOW-PWB2290
Sociale en emotionele problemen
Cursus informatieRooster
CursusSOW-PWB2290
Studiepunten (ECTS)4
CategorieBA (Bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Pedagogische Wetenschappen;
Docenten
Examinator
dr. R.C.W.M. Kuijpers
Overige cursussen docent
Docent
dr. R.C.W.M. Kuijpers
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. A. Lichtwarck-Aschoff
Overige cursussen docent
Coördinator
prof. dr. A. Lichtwarck-Aschoff
Overige cursussen docent
Collegejaar2017
Aanvangsblok
3/  4
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Aan het einde van de cursus is de student in staat om:
  1. Kenmerken en oorzaken van veelvoorkomende sociale en emotionele problemen te beschrijven. (1, 5)
  2. Sociale en emotionele problemen te plaatsen in zowel het ontwikkelings- als het systeemperspectief. (1, 3)
  3. Sociale en emotionele problemen te herkennen bij een specifieke doelgroep. (1,5)
  4. Kenmerken en oorzaken van sociale en emotionele problemen te benoemen en uit te leggen aan een professional. (1, 5)
  5. Kritisch te reflecteren op de in de huidige praktijk gebruikte diagnostische systemen. (2, 3, 4)
Inhoud
De cursus geeft aan de ene kant belangrijke theoretische visies op psychopathologie en aan de andere kant een meer encyclopedisch overzicht van de meest voorkomende psychopathologische stoornissen bij kinderen en adolescenten. Hierbij wordt het DSM als leidraad gebruikt. Aan de orde komen autisme, angst- en stemmingsstoornissen, ADHD- en gedragsstoornissen, psychotische stoornissen, eetstoornissen, somatoforme stoornissen, ticstoornissen, slaap- en zindelijkheidsproblemen. De nadruk ligt met name op classificatie, het klinisch beeld en het ontwikkelingspsychologisch perspectief, maar er wordt ook aandacht besteed aan etiologische theorie├źn en het voorkomen / prevalentie van bepaalde stoornissen in bepaalde doelgroepen. De presentatie van de psychische stoornissen wordt onderbouwd met recent wetenschappelijk onderzoek en ge├»llustreerd met casussen uit de praktijk. Studenten krijgen de opdracht om een psycho-educatie folder schrijven voor professionals in het werkveld (HBO-achtergrond) die werken met een specifieke doelgroep (naar eigen keuze van de studenten). Hierbij moeten ze de kennis ten aanzien van de verschillende sociale en emotionele problemen die in de colleges zijn besproken kunnen relateren aan de specifieke doelgroep.
 
Bijzonderheden
LET OP: De cursus wordt in periode 3 aangeboden

Niveau
PW.B2

Toetsinformatie
Schriftelijk tentamen met meerkeuzevragen

Contact informatie
dr. R. Kuijpers, E: R.Kuijpers@pwo.ru.nl en
dr. A. Lichtwarck-Aschoff, E: a.lichtwarck-aschoff@pwo.ru.nl

Verplicht materiaal
Boek
Carr, A. (2016). 3e editie. The handbook of child and adolescent clinical psychology. London: Routledge eerdere drukken zijn niet toegestaan
Wordt nader bekendgemaakt
Aanvullende literatuur wordt later bekendgemaakt

Werkvormen
Hoorcollege

Toetsen
Tentamen
Weging1
GelegenhedenBlok 3, Blok 4