SOW-PWB2290
Sociale en emotionele problemen
Cursus informatieRooster
CursusSOW-PWB2290
Studiepunten (ECTS)4
CategorieB2 (Tweede jaar bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Pedagogische Wetenschappen;
Docenten
Docent
dr. M.E.M. van Doorn
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. D. Smeijers
Overige cursussen docent
Coördinator
dr. D. Smeijers
Overige cursussen docent
Examinator
dr. D. Smeijers
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Periode
PER4  (10-04-2023 t/m 14-07-2023)
Aanvangsblok
PER4
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Aan het einde van de cursus is de student in staat om:
  1. Kenmerken en oorzaken van veelvoorkomende sociale en emotionele problemen te beschrijven.
  2. Sociale en emotionele problemen te plaatsen in zowel het ontwikkelings- als het systeemperspectief.
  3. Sociale en emotionele problemen te herkennen bij een specifieke doelgroep.
  4. Kritisch te reflecteren op de in de huidige praktijk gebruikte diagnostische systemen.
Inhoud
De cursus geeft aan de ene kant belangrijke theoretische visies op psychopathologie en aan de andere kant een meer encyclopedisch overzicht van de meest voorkomende psychopathologische stoornissen bij kinderen en adolescenten. Hierbij wordt de DSM als leidraad gebruikt. Aan de orde komen autisme, angst- en stemmingsstoornissen, ADHD- en gedragsstoornissen, psychotische stoornissen, eetstoornissen, somatoforme stoornissen en ticstoornissen. De nadruk ligt met name op classificatie, het klinisch beeld en het ontwikkelingspsychologisch perspectief, maar er wordt ook aandacht besteed aan etiologische theorie├źn en het voorkomen / prevalentie van bepaalde stoornissen in bepaalde doelgroepen. De presentatie van de psychische stoornissen wordt onderbouwd met recent wetenschappelijk onderzoek en ge├»llustreerd met casussen uit de praktijk. 
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden
Gezien de huidige situatie omtrent COVID-19 is alle informatie uit deze cursusbeschrijving nadrukkelijk onder voorbehoud. Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van COVID-19 zouden ertoe kunnen leiden dat dat bepaalde passages niet langer overeenkomen met de beschrijvingen die bij de start van het studiejaar zijn gemaakt. Aan de cursusbeschrijvingen kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
Verplicht materiaal
Boek
Carr, A. (2016). 3e editie. The handbook of child and adolescent clinical psychology. London: Routledge. Eerdere drukken zijn niet toegestaan
ISBN:978-1-138-80613-9
Wordt nader bekendgemaakt
Aanvullende literatuur wordt later bekendgemaakt

Werkvormen
Hoorcollege

Toetsen
Tentamen
Weging1
ToetsvormDigitale toets met CIRRUS
GelegenhedenBlok PER4, Blok PER4