SOW-PWB2300
Psychometrie en besliskunde
Cursus informatieRooster
CursusSOW-PWB2300
Studiepunten (ECTS)4
CategorieB2 (Tweede jaar bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Pedagogische Wetenschappen;
Docenten
Coördinator
dr. A.H.C. Hendriks
Overige cursussen docent
Examinator
dr. A.H.C. Hendriks
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. A.H.C. Hendriks
Overige cursussen docent
Docent
dr. L. de Kwaadsteniet
Overige cursussen docent
Collegejaar2019
Periode
SEM1  (02-09-2019 t/m 02-02-2020)
Aanvangsblok
SEM1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Aan het einde van de cursus is de student in staat om:
  1. uit te leggen welke psychometrische eisen een rol spelen bij het ontwikkelen / kiezen van een goed meetinstrument en bij klinisch beslissen (6,7,8)
  2. de kwaliteit van de latente structuur van een meetinstrument nauwkeurig te beoordelen en te gebruiken bij het maken van correcte beslissingen (6,7,8)
  3. individuele scores in het licht van scoreverdelingen nauwkeurig te beoordelen en te gebruiken bij het maken van correcte beslissingen (6,7,8)
  4. de betrouwbaarheid van een meetinstrument nauwkeurig te beoordelen en te gebruiken bij het maken van correcte beslissingen (6,7,8)
  5. inhouds-, criterium-, en begripsvaliditeit van een meetinstrument nauwkeurig te beoordelen en te gebruiken bij het maken van correcte beslissingen (6,7,8)
  6. de interbeoordelaarsovereenstemming nauwkeurig te beoordelen (6,7,8)
Inhoud
Het vak ‘Psychometrie en besliskunde’ houdt zich bezig met theorieën, methoden en technieken die te maken hebben met klinische beslissingen en het construeren en het analyseren van meetinstrumenten die bij klinische beslissingen en in sociaal-wetenschappelijk onderzoek worden gehanteerd. Gedurende de 13 weken dat de cursus duurt zullen de volgende  thema’s de revue passeren: besliskundige modellen, test- en toetsitems, het COTAN-beoordelingssysteem, klassieke testtheorie en item-response theorie, betrouwbaarheid op basis van test-hertest en interne consistentie, interbeoordelaarsbetrouwbaarheid en -overeenstemming, vormen van validiteit, sensitiviteit en specificiteit, principale componentenanalyse, multitrait multimethod matrices, verdelingen van testscores, scoretransformaties en normeringen, Non-Overlapping-Pairs, SEM en Reliable Change Index.

Toetsinformatie
Het vak wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen (een combi van open en gesloten vragen). Vaardigheden met het computerprogramma SPSS worden ook getoetst met een Verplichte SPSS Opdracht (VSO). Om te kunnen slagen moet het tentamen worden behaald en zal de student voldoende vaardig moeten zijn met het computerprogramma SPSS. Zie verder de regeling over opdrachten en toetsing in Brightspace.
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden

Verplicht materiaal
Boek
Field, A. Discovering Statistics using IBM SPSS Statistics (vijfde editie 2017). London: Sage Publications. ISBN 13: 9781526419521
Boek
Psychometrie (2010). Harlow, UK: Pearson Education Limited (NL hoofdstuk: principale componentenanalyse. EN hoofdstuk 3: normen en betrouwbaarheid. EN hoofdstuk 4: validiteit en testontwikkeling).
Boek
Hoofdstuk: Heuvelmans, A.P.J.M., & Sanders, P.F. (1993). Beoordelaarsovereenstemming. In T. J. H. M. Eggen, & P. F. Sanders (Reds), Psychometrie in de praktijk (pp 443-473). Arnhem: Cito.
Syllabus
Witteman, C., & Kwaadsteniet, L. de (2017). Syllabus Klinische Besliskunde.
Artikelen
Dawes, R. M., Faust, D., & Meehl, P. E. (1989). Clinical Versus Actuarial Judgment. Science, 243, 1668-1674.
Artikelen
Evers, A., Lucassen, W., Meijer, R., & Sijtsma, K. (2010). COTAN Beoordelingssysteem voor de kwaliteit van tests (2010).
Artikelen
Gedurende de cursus zullen nog enkele artikelen en een bestaande toets/test worden gekozen ter bespreking ervan tijdens bijeenkomsten.

Werkvormen
Hoorcollege

Werkcollege

Toetsen
Tentamen
Weging1
ToetsvormDigitale toets met CIRRUS
GelegenhedenBlok SEM1, Blok SEM2

verplichte SPSS opdracht
Weging0
ToetsvormDigitale toets met CIRRUS
GelegenhedenBlok SEM1, Blok SEM2