SOW-PWB2310
Analyse 3
Cursus informatieRooster
CursusSOW-PWB2310
Studiepunten (ECTS)4
CategorieBA (Bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Pedagogische Wetenschappen;
Docenten
Coördinator
dr. M.W.C. van Weerdenburg
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. M.W.C. van Weerdenburg
Overige cursussen docent
Examinator
dr. M.W.C. van Weerdenburg
Overige cursussen docent
Collegejaar2017
Periode
3-4  (05-02-2018 t/m 13-07-2018)
Aanvangsblok
3
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Aan het einde van de cursus is de student in staat om:
 1. uit te leggen welk type design nodig is voor het beantwoorden van een onderzoeksvraag (6,7,8)
 2. een passende analysemethode te kiezen bij onderzoeksopzetten ter beantwoording van pedagogische onderzoeksvragen (6,7,8)
 3. het onderscheidingsvermogen van de F-toets onder gegeven omstandigheden te bepalen, te interpreteren en te veranderen (6,7,8)
 4. mogelijkheden/beperkingen te beschrijven van regressie- en variantieanalyse, zoals toegepast in veel voorkomende onderzoeksopzetten (6,7,8)
 5. basisprincipes/kernbegrippen te beschrijven van regressie- en variantieanalyse, zoals toegepast in veel voorkomende onderzoeksopzetten (6,7,8)
 6. vakliteratuur met betrekking tot regressie- en variantieanalyse kritisch te beoordelen (6,7,8)
 7. berekeningen uit te voeren met de hand/SPSS mbv regressie- en variantieanalyse, zoals toegepast in veel voorkomende onderzoeksopzetten (6,7,8)
 8. uitkomsten van analyses, waaronder de output van statistische programma's, te interpreteren in het licht van de onderzoeksvragen en de conclusies te verwoorden (6,7,8)
 9. bewustzijn te tonen ten aanzien van de interpretatie van data als resultaat van een toevalsproces en mogelijke fouten bij statistisch toetsen (6,7,8)
 10. te rapporteren over resultaten volgens APA-normen
Inhoud
 • Enkel- en meervoudige regressieanalyse;
 • Vergelijken van regressiemodellen;
 • Moderatie en mediatie;
 • Categorische predictoren in regressieanalyse (dummyvariabelen);
 • General linear model analyses (variantieanalyse, covariantieanalyse,factoriĆ«le variantieanalyse en herhaalde metingen);
 • Contrasten voor verschillen tussen gemiddelden;
 • Statistische assumpties;
 • Effectgrootte en onderscheidingsvermogen.
Niveau
PW.B2

Toetsinformatie
Schriftelijk tentamen. Vaardigheden met het computerprogramma SPSS worden ook getoetst. Om te kunnen slagen moet het tentamen worden behaald en zal de student voldoende vaardig moeten zijn met het computerprogramma SPSS.

Contact informatie
dr. Marjolijn van Weerdenburg, T: 024-3612969, E: m.vanweerdenburg@pwo.ru.nl

Verplicht materiaal
Boek
Field, A. (2013). Discovering statistics using IBM SPSS statistics. London: Sage. Overige literatuur wordt later bekend gemaakt via Blackboard.

Werkvormen
Werkcollege

Algemeen
De cursus wordt gegeven in bijeenkomsten verspreid over 12 weken waarin de leerstof uitgelegd wordt in interactie met de studenten en waarin eventuele vragen over de oefenopgaven worden beantwoord. Ook zullen bepaalde artikelen bediscussiƫerd worden met betrekking tot statistische analyses, resultatenweergave en conclusietrekking.

Voorbereiding bijeenkomsten
Studenten hebben de mogelijkheid om tijdens zelfstudie-uren de stof te bestuderen aan de hand van de literatuur, de slides van de powerpointpresentaties, de oefenopgaven, de computeropgaven en het oefententamen.

Toetsen
Tentamen
Weging1
GelegenhedenBlok 4, Blok 4

SPSS opdracht
Weging0
GelegenhedenBlok 4, Blok 4