SOW-PWB2331
Beroepsvaardigheden 2
Cursus informatieRooster
CursusSOW-PWB2331
Studiepunten (ECTS)5
CategorieB2 (Tweede jaar bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Pedagogische Wetenschappen;
Docenten
VorigeVolgende 5
Docent
dr. N.M.C. van As
Overige cursussen docent
Docent
E.E.M. Braat
Overige cursussen docent
Docent
drs. L.M.M. van Bragt-Broods
Overige cursussen docent
Docent
A.D.J.M. Buster, MSc
Overige cursussen docent
Docent
A.A. van Dijk
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Periode
SEM1  (05-09-2022 t/m 27-01-2023)
Aanvangsblok
SEM1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
De student is in staat om:
 1. een koppeling te maken tussen wetenschap en de praktijk, rekeninghoudend met (on)mogelijkheden van wetenschap en praktijk
 2. te beargumenteren hoe wetenschap een bijdrage kan leveren aan de verbetering van de onderwijskundige en pedagogische praktijk
 3. (ethische) dilemma's en controversen in het werkveld van de (ortho)pedagoog en de onderwijskundige en de consequenties hiervan te benoemen en te herkennen
 4. rekening te houden met de ethische gedragsregels zoals vastgelegd in de beroepscode en wet- en regelgeving
 5. systematisch te reflecteren op eigen functioneren en hierover verantwoording af te leggen
 6. in verslaglegging de werkwijze en het handelen te verantwoorden
 7. probleemsituaties te herkennen, hulpvragen te verhelderen en hulpvragen te vertalen in onderzoekbare vraagstellingen
 8. interviews en testen af te nemen, te scoren en te interpreteren en te rapporteren
 9. onderscheid te maken tussen observaties en interpretaties en objectief te observeren
 10. basale communicatievaardigheden te herkennen en toe te passen in communicatie
Inhoud
Het leren en oefenen van:
 • Gespreksvaardigheden
 • Observatievaardigheden
 • Testvaardigheden
 • Rapportagevaardigheden
 • Reflectievaardigheden
Niveau

Voorkennis
Beroepsvaardigheden 1 (PWB1080) met voldoende resultaat afgesloten
Toetsinformatie
 
 • voldoende voor de deelopdrachten
 • eindopdracht voldoende
 • 80% aanwezigheid bij de werkgroepen
Bijzonderheden
Let op: in deze cursus wordt omgegaan met vertrouwelijke gegevens van derden. Heb je normaliter je beveiligde RU-mail doorgelinkt naar je persoonlijke mailadres? Dan dien je vanwege de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) dat (tijdelijk) uit te zetten en bestanden met gevoelige informatie altijd te beveiligen met een wachtwoord.

Gezien de huidige situatie omtrent COVID-19 is alle informatie uit deze cursusbeschrijving nadrukkelijk onder voorbehoud. Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van COVID-19 zouden ertoe kunnen leiden dat bepaalde passages niet langer overeenkomen met de beschrijvingen die bij de start van het studiejaar zijn gemaakt. Aan de cursusbeschrijvingen kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
 
Verplicht materiaal
Boek
Lang, G. & Molen, H.T. van der (2015). Psychologische gespreksvoering: een basis voor hulpverlening (18e druk). Amsterdam: Uitgeverij Boom/ Nelissen

Aanbevolen materiaal
Boek
Tak, J.A, Bosch, J.D., Begeer, S., Albrecht, G. (red) (2014) Handboek psychodiagnostiek voor de hulpverlening aan kinderen en adolescenten (8ste druk) Utrecht: de Tijdstroom Uitgeverij

Werkvormen
Hoorcollege
AanwezigheidsplichtJa

Algemeen
Elke week werkgroepbijeenkomsten (aanwezigheid verplicht) en enkele hoorcolleges (al dan niet via video-opnamen). Naast opdrachten over de genoemde vaardigheden, schrijven de studenten een reflectieverslag.

Werkgroep
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Eindbeoordeling
Weging1
GelegenhedenBlok SEM1, Blok SEM2