SOW-PWB3100
Bachelorscriptie
Cursus informatieRooster
CursusSOW-PWB3100
Studiepunten (ECTS)10
CategorieBA (Bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Pedagogische Wetenschappen;
Docenten
Examinator
dr. M. Gompel
Overige cursussen docent
Docent
dr. M. Gompel
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. M. Gompel
Overige cursussen docent
Collegejaar2017
Periode
1-2  (04-09-2017 t/m 04-02-2018)
Aanvangsblok
1/  3/  SEM2
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking
Voor studenten met toestemming docente
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Aan het einde van de cursus is de student in staat om:
  1. de (maatschappelijke) relevantie van een onderzoeksonderwerp aan te geven (1,2,3,4,5,6,7,8,9)
  2. een probleem- en vraagstelling  kritisch te formuleren, te bestuderen en te analyseren (1,2,3,4,5,6,7,8,9)
  3. een methodologisch verantwoorde onderzoeksopzet te maken volgens de daarvoor vastgestelde criteria (1,2,3,4,5,6,7,8,9)
  4. beargumenteerd het juiste onderzoeksdesign te kiezen en mee te wegen bij de interpretatie van resultaten (1,2,3,4,5,6,7,8,9)
  5. effectief en inzichtelijk data te verzamelen aan de hand van een daarvoor geschikte onderzoeksmethode (1,2,3,4,5,6,7,8,9)
  6. verkregen data te analyseren rekening houdend met methodologische criteria (1,2,3,4,5,6,7,8,9)
  7. bondig en helder onderzoeksresultaten te rapporteren, en daarbij adequaat verwijzen naar wetenschappelijke literatuur (1,2,3,4,5,6,7,8,9)
Inhoud
Het uitvoeren van een (empirische) studie op het terrein van de Pedagogische Wetenschappen of Onderwijskunde en het schrijven van een eindwerkstuk dat voldoet aan de APA-normen. De participerende docenten in dit cursusonderdeel bieden een onderzoeksthema aan op het terrein van de leer- en/of ontwikkelingsstoornissen, waarop studenten kunnen intekenen. De uitvoering van het onderzoek is een gemeenschappelijke taak, terwijl het schrijven van het werkstuk individueel zal plaatsvinden.
Bijzonderheden
Voor de ALPO studenten is er een aparte groep. Kies bij inschrijven voor SEM2.

Niveau
PW.B3

Voorkennis
Regulier:
Alleen met afgeronde propedeuse Pedagogische Wetenschappen.
Academische Vaardigheden 2 (PWB2180) met voldoende resultaat afgesloten.

ALPO
Academische vaardigheden 2 ALPO (PWB2181) met voldoende resultaat afgesloten

Contact informatie
dr. Marjolein Gompel E: m.gompel@pwo.ru.nl

Verplicht materiaal
Wordt nader bekendgemaakt
Literatuur afgestemd op de thema's die door de docenten zullen worden aangeboden.

Werkvormen
Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Algemeen
Werkgroepen

Toetsen
Scriptie
Weging1
GelegenhedenBlok 2