SOW-PWB3220
Wetenschapsfilosofie
Cursus informatieRooster
CursusSOW-PWB3220
Studiepunten (ECTS)4
CategorieB2 (Tweede jaar bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Pedagogische Wetenschappen;
Docenten
Coördinator
dr. W. de Muijnck
Overige cursussen docent
Docent
dr. W. de Muijnck
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. W. de Muijnck
Overige cursussen docent
Examinator
dr. W. de Muijnck
Overige cursussen docent
Collegejaar2019
Periode
PER1  (02-09-2019 t/m 03-11-2019)
Aanvangsblok
PER1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Aan het einde van de cursus is de student in staat om:
  1. toonaangevende moderne en hedendaagse filosofische posities te onderscheiden en vergelijken ten aanzien van kennis, wetenschap in het algemeen, sociale/gedragswetenschap, en wetenschappelijke pedagogiek (4,7)
  2. de genoemde posities te analyseren en vergelijken op aannamen, begrippen, argumenten en waarden (4,7)
  3. te reflecteren op wenselijke en onwenselijke ontwikkelingen in theorievorming, onderzoek en praktische toepassing binnen de gedragswetenschappen (4,7)
Inhoud
De kennisclaims van een academisch geschoolde pedagoog lijken een bijzonder gezag te hebben, ze zijn immers wetenschappelijk van aard. Maar wat wil dat zeggen? De volgende vragen zullen centraal staan:
  • Wat is wetenschap voor een soort activiteit en wat mag gelden als bona fide wetenschap?
  • Hoe komen we aan kennis, in het licht van kwesties als inductieprobleem, onderdeterminatie, theoriegeladenheid, verklaringspluralisme en de sociale aard van wetenschap?
  • Hoe verhouden de sociale en gedragswetenschappen zich tot de natuurwetenschappen? Kunnen we de psychologie reduceren tot neurowetenschap? Hoe gaan we om met thema‚Äôs als betekenisgeving, beleving, normativiteit en belangen, die kenmerkend zijn voor de menselijke realiteit? Hoe kunnen we wetenschappelijk vat krijgen op opvoeding en onderwijs?
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden

Verplicht materiaal
Boek
Bersselaar, V. van den (2003). Wetenschapsfilosofie in veelvoud. Fundamenten voor onderzoek en professioneel handelen [tweede herziene druk]. Bussum: Coutinho. ISBN 9062833861. 279 pp.
Boek
Mersch, R. (2012). Oogklepdenken. Waarom we allemaal idioten zijn. Antwerpen: De Bezige Bij. ISBN 9789085423652. (Of de editie van 2013, ISBN 9789085425410. De inhoud is hetzelfde.)

Werkvormen
Hoorcollege

Algemeen
Hoorcolleges; zelfstudie

Toetsen
Tentamen
Weging1
ToetsvormTentamen
GelegenhedenBlok PER1, Blok PER2

Opmerking
Maximaal 2 toetspogingen per studiejaar