SOW-PWB3250
Behandelingsmethodiek
Cursus informatieRooster
CursusSOW-PWB3250
Studiepunten (ECTS)4
CategorieBA (Bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Pedagogische Wetenschappen;
Docenten
Docent
dr. A.P.H.M. Maas
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. A.P.H.M. Maas
Overige cursussen docent
Collegejaar2016
Periode
SEM1  (29-08-2016 t/m 29-01-2017)
Aanvangsblok
SEM1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen

De student is in staat om:

  • diverse (in)directe interventies gericht op het verbeteren/opheffen/verminderen van situaties te herkennen en te benoemen
  • op basisniveau een (handelingsgerichte) diagnose te stellen in termen van functionele gedragsanalyse
  • een wetenschappelijk gefundeerde passende aanpak aan te bevelen en te verantwoorden op basis van de gestelde diagnose (behandeling cliënt/voorstel optimaliseren onderwijs)
  • een aanpak te formuleren in termen van behandelingsdoelen
  • de gekozen aanpak te formuleren in termen van handelingen van behandelaar/trainer (instructies, feedback, prompts, bekrachtiging)
  • de gekozen aanpak te evalueren
Inhoud

In de cursus komen verschillende basisvaardigheden voor behandeling aan bod. Onder basisvaardigheden voor behandeling wordt verstaan: 1) het systematisch kunnen analyseren van probleemsituaties en het kiezen van een bijpassende interventie en 2) het opzetten, uitvoeren en evalueren van interventies. Om deze doelstelling te bereiken wordt bij elke interventie die in de cursus aan bod komt eerst kort de wetenschappelijke onderbouwing besproken. Daarna wordt aan de hand van casusbeschrijvingen uitleg en oefening gegeven in de concrete basisvaardigheden. Het kader van de cursus is de behandelingscyclus van Ruijssenaars (2008) en deze sluit aan op de diagnostische cyclus die in de cursus Methodiek van de Psychodiagnostiek (PWB3240) aan bod komt. De cursus Behandelingsmethodiek vervult als zodanig een brugfunctie tussen meer theoriegerichte cursussen en meer praktijkgerichte studieonderdelen van de bacheloropleiding zoals Beroepsvaardigheden 3. Verdere informatie over de cursus (o.a. over inschrijven voor werkgroepen en reader) verschijnt uiterlijk twee weken voor de start van de cursus op Blackboard.

Bijzonderheden
Aanwezigheid bij werkgroepbijeenkomsten is verplicht. Er is een maximum van twee keer afwezigheid. Bij meer dan twee keer afwezig zijn volgt uitsluiting van de cursus en kan de student niet deelnemen aan de deeltentamens.
Huiswerkopdrachten zijn ingeleverd op Blackboard voorafgaand aan elk deeltentamen.

Niveau
PW.B3.OR

Toetsinformatie
Twee deeltentamens met open vragen naar aanleiding van casusbeschrijvingen. Elk deeltentamen moet met een voldoende worden beoordeeld.Inschrijving voor de werkgroep is verplicht. De inschrijving door de student gaat via Blackboard en gaat uiterlijk op 22 augustus 2016 open.

Voorkennis
Alleen met afgeronde propedeuse Pedagogische Wetenschappen.

Contact informatie
dr. Anneke Maas; E: a.maas@pwo.ru.nl

Verplicht materiaal
Boek
Ruijssenaars, A.J.J.M. (2014). Leerproblemen en leerstoornissen. Remedial teaching en behandeling. Rotterdam: Lemniscaat. Dit is de vierde druk. Ook de eerste (2001), tweede (2004) en derde (2008) druk zijn bruikbaar
Boek
Didden, R., Duker, P. & Seys, D. (2016). Gedragsanalyse en -therapie bij mensen met een verstandelijke beperking. Maarssen: Elsevier. Ook de tweede (herziene) druk uit 2003 en druk uit 2011 zijn bruikbaar
Reader
Reader, te bestellen bij dictatencentrale.
Artikelen
Digitale artikelen, links via Blackboard.

Werkvormen
Huiswerkopdrachten

Werkgroep
AanwezigheidsplichtJa

Zelfstudie

Toetsen
Deeltoets 2
Weging45
ToetsvormTentamen
GelegenhedenBlok SEM1, Blok SEM1

Deeltoets 1
Weging55
ToetsvormTentamen
GelegenhedenBlok SEM1, Blok SEM1