SOW-PWB3330
Beroepsvaardigheden 3 Orthopedagogiek
Cursus informatieRooster
CursusSOW-PWB3330
Studiepunten (ECTS)8
CategorieBA (Bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Pedagogische Wetenschappen;
Docenten
Coördinator
dr. K.A.H. Cordewener
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. K.A.H. Cordewener
Overige cursussen docent
Examinator
dr. K.A.H. Cordewener
Overige cursussen docent
Collegejaar2017
Periode
JAAR  (04-09-2017 t/m 31-08-2018)
Aanvangsblok
JAAR
Onderwijsvorm
voltijd
OpmerkingOpleiding deelt studenten zelf in groepen, inschrijving niet via Osiris.
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Om studenten te brengen tot het handelen als een scientist-practitioner zijn de volgende leerdoelen opgesteld:
Aan het einde van de cursus is de student in staat om
 • onder begeleiding
 • voor enkelvoudige vraagstukken
 • toegepast op ingekaderde levensechte vraagstukken
 • als een scientist-practitioner:
 1. de diagnostische cyclus te doorlopen, waarbij een klacht- en probleemanalyse wordt gedaan, hypothesen worden geformuleerd en getoetst en alle informatie uit de afzonderlijke stappen worden geïnterpreteerd en geïntegreerd tot een coherent geheel. (5,6,7,8,9)
 2. een verantwoorde, wetenschappelijk gefundeerde, best passende behandelaanpak te formuleren bij een hulpvraag. (5,7,8,9)
 3. evidence- en practice based interventies uit te voeren, welke gericht zijn op het opheffen of verminderen van de (individuele en/of systeem) problematiek van de cliënt, of de cliënt leren omgaan met zijn problematiek. (5,7,8,9)
 4. een dossier te vormen, voeren en hierin adequaat verslag te leggen van een hulpverleningscyclus. (6,7,8,9)
 5. een professionele hulpverleningsrelatie aan te gaan met de cliënt, waarin de student afstemt op de cliënt en er een veilige werkrelatie ontstaat. (5,9)
 6. een professionele attitude te hanteren, kritisch te reflecteren op zijn/haar functioneren als hulpverlener, inzicht te hebben in zijn/haar persoonlijke sterke en zwakke kanten en zijn/haar professioneel handelen hierop aan te passen. (9)
 7. een behandelproces te evalueren en indien nodig aan te passen gedurende het proces. (5,6,7,8,9)
Inhoud
Deze cursus bestaat uit zeven verschillende varianten: Leren, Gedrag, Verstandelijke beperkingen, Zintuiglijke beperkingen, Lichamelijke beperkingen, Sociaal-emotionele ontwikkelingsproblemen en Mediërend Leren. Studenten volgen één van deze zeven varianten. Per variant wordt er een andere invulling gegeven aan Beroepsvaardigheden 3 passend bij het werkveld en de doelgroep. Studenten leren systematisch te werken en maken kennis met het werkveld en de specifieke doelgroep en de bijbehorende theorieën en recente ontwikkelingen.
Niveau
PW.B3

Toetsinformatie
Klinische rapportage, rollenspellen, functioneren werkgroep, functioneren klinische setting, mondelinge presentatie, toets gesloten- en open vragen en/of reflectieverslag (de precieze invulling verschilt per variant)

Voorkennis
Beroepsvaardigheden 2 [PWB2190] en Behandelingsmethodiek behaald.

Contact informatie
dr. Kim Cordewener, E: k.cordewener@pwo.ru.nl

Verplicht materiaal
Wordt nader bekendgemaakt
Per variant literatuur t.a.v. practice-based of evidence-based technieken, de hulpvraag van de client en de doelgroep

Werkvormen
Hoorcollege

Opdrachten

Werkgroep

Algemeen
Werkgroep, praktijkervaring, individuele coaching, hoorcolleges/workshop (de precieze invulling verschilt per variant)

Toetsen
Tentamen
Weging1
GelegenhedenBlok JAAR, Blok JAAR