SOW-PWB3340
Beroepsvaardigheden 3 Onderwijs en Pedagogiek
Cursus informatieRooster
CursusSOW-PWB3340
Studiepunten (ECTS)8
CategorieBA (Bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Pedagogische Wetenschappen;
Docenten
VorigeVolgende 2
Docent
dr. L.J. van den Bosch
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. M.M. van den Hurk
Overige cursussen docent
Docent
dr. M.M. van den Hurk
Overige cursussen docent
Examinator
dr. M.M. van den Hurk
Overige cursussen docent
Docent
dr. S.W. van der Kleij
Overige cursussen docent
Collegejaar2017
Periode
1-2  (04-09-2017 t/m 04-02-2018)
Aanvangsblok
1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
De student heeft:
  1. kennis en inzicht in de onderwijs- en opleidingssector (1)
  2. een visie  op onderwijs gerelateerde thema’s  (4)
  3. vaardigheden op het gebied van analyse, dataverzameling, verbetering van onderwijsgerelateerde problematieken en praktijkgerichte verslaglegging (2)
  4. vaardigheden op het gebied van: advisering (schriftelijk en mondeling); interviews en observaties; informatieverwerking en schrijven; (7)
  5. vaardigheden om onderwijskundige problemen die zich voordoen in de praktijk te analyseren en naar een verbeterplan te vertalen (5)
  6. communicatieve vaardigheden: communicatie met de praktijk (8)
Inhoud
In deze cursus maken studenten kennis met het werkveld en de beroepsvaardigheden van onderwijskundigen en pedagogen. Dit werkveld strekt zich uit over het brede gebied van onderwijs en opleidingen: voor- en vroegschoolse educatie, het basisonderwijs, voortgezet onderwijs (algemeen vormend en beroepsgericht). Ook wordt aandacht besteed aan de educatieve infrastructuur. Dit is het geheel van voorzieningen die bedoeld zijn om het onderwijs te faciliteren en te optimaliseren.  Hiernaast leren studenten vaardigheden die van belang zijn voor het beroep van de onderwijskundige en pedagoog zoals adviesvaardigheden of interviewvaardigheden.

Verdieping vindt plaats aan de hand van gerichte opdrachten waarover studenten schriftelijk rapporteren. Visieontwikkeling vindt plaats door discussies over actuele thema's in werkgroepen. Studenten maken daarbij gebruik van de informatie die door relevante instellingen op het internet wordt aangeboden. Daarnaast voeren studenten een praktijkonderzoek uit in een sector naar keuze. In de praktijkopdracht leren studenten om onderwijskundige problemen die zich voordoen in de praktijk te analyseren en praktisch en theoretisch te verklaren, te vertalen naar een probleemstelling, vanuit de praktijk en theorie te beoordelen op verbetermogelijkheden en dit te vertalen naar een verbeterplan.
Niveau
PW.B3

Toetsinformatie
• Verslagen van opdrachten en presentaties die beoordeeld worden op de daarvoor opgestelde criteria.
• Verslag van het praktijkonderzoek

Voorkennis
Beroepsvaardigheden 2 [PWB2190] behaald.

Contact informatie
mw. dr. Marianne van den Hurk; T: 024-3612459; E: m.vandenhurk@pwo.ru.nl

Verplicht materiaal
Wordt nader bekendgemaakt
De basisliteratuur wordt per opdracht aangegeven. Van studenten wordt verwacht dat ze de opdrachten mede uitvoeren met behulp van aanvullende literatuur die op het internet wordt aangeboden.
Handleiding
Nadere instructies vindt de student in de handleiding bij de cursus.

Werkvormen
Werkcollege

Toetsen
Verslag
Weging1
GelegenhedenBlok 2, Blok 2