SOW-PWB3340
Beroepsvaardigheden 3 Onderwijs en Pedagogiek
Cursus informatieRooster
CursusSOW-PWB3340
Studiepunten (ECTS)8
CategorieB3 (Derde jaar bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Pedagogische Wetenschappen;
Docenten
Coördinator
dr. M.M. van den Hurk
Overige cursussen docent
Examinator
dr. M.M. van den Hurk
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. M.M. van den Hurk
Overige cursussen docent
Docent
dr. M.M. van den Hurk
Overige cursussen docent
Docent
C.T.L. Kuijpers
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Periode
SEM1-SEM2  (05-09-2022 t/m 14-07-2023)
Aanvangsblok
SEM1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking.
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
De student heeft:
  1. Inzicht in de organisaties gericht op onderwijsverbetering en jeugdzorg  
  2. kennis en vaardigheden op het gebied van analyse, dataverzameling, verbetering van onderwijs- en pedagogisch gerelateerde problematieken en praktijkgerichte verslaglegging 
  3. kennis en vaardigheden op het gebied van: ontwerp, advisering (schriftelijk en mondeling); interviews en observaties; informatieverwerking en schrijven;
  4. kennis en vaardigheden om problemen die zich voordoen in de praktijk te analyseren en naar een verbeterplan te vertalen;
  5. een visie op onderwijs en jeugdzorg gerelateerde thema’s
  6. communicatieve vaardigheden: communicatie met de praktijk (8)
Inhoud
In deze cursus maken studenten kennis met het werkveld en de beroepsvaardigheden van onderwijskundigen en pedagogen. Dit werkveld strekt zich uit over het brede gebied van organisaties gericht op onderwijsverbetering en jeugdzorg. Studenten ontwikkelen kennis en vaardigheden die nodig zijn om in het werkveld te participeren op het gebied van: ontwerp; advies en beleid en onderzoek. Daarnaast richt de cursus zich op het ontwikkelen van een visie op actuele vraagstukken in het veld. 
 
Niveau

Voorkennis
Beroepsvaardigheden 2 [PWB2190] behaald.
Toetsinformatie
    • Verslagen van opdrachten en presentaties die beoordeeld worden op de daarvoor opgestelde criteria (50%).
    • Verslag van het praktijkonderzoek (50%)
Bijzonderheden
Pre-inschrijving:
Een voorwaarde om aan BV3  te beginnen, is het doen van een pre-inschrijving. Nadere informatie over de pre-inschrijving wordt verstrekt in de digitale leeromgeving Brightspace. Voor vragen over de pre-inschrijving, neem contact op met de coördinator 

Let op: in deze cursus wordt omgegaan met vertrouwelijke gegevens van derden. Heb je normaliter je beveiligde RU-mail doorgelinkt naar je persoonlijke mailadres? Dan dien je vanwege de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) dat (tijdelijk) uit te zetten en bestanden met gevoelige informatie altijd te beveiligen met een wachtwoord.

Gezien de huidige situatie omtrent COVID-19 is alle informatie uit deze cursusbeschrijving nadrukkelijk onder voorbehoud. Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van COVID-19 zouden ertoe kunnen leiden dat bepaalde passages niet langer overeenkomen met de beschrijvingen die bij de start van het studiejaar zijn gemaakt. Aan de cursusbeschrijvingen kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
 
Verplicht materiaal
Wordt nader bekendgemaakt
De basisliteratuur wordt per opdracht aangegeven. Van studenten wordt verwacht dat ze de opdrachten mede uitvoeren met behulp van aanvullende literatuur die op het internet wordt aangeboden.
Handleiding
Nadere instructies vindt de student in de handleiding bij de cursus.

Werkvormen
Werkcollege

Toetsen
Verslag
Weging1
ToetsvormVerslag
GelegenhedenBlok SEM1, Blok SEM2