SOW-PWB3350
Juridische en ethische context
Cursus informatieRooster
CursusSOW-PWB3350
Studiepunten (ECTS)4
CategorieB3 (Derde jaar bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Pedagogische Wetenschappen;
Docenten
Coördinator
dr. F. Takes
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. F. Takes
Overige cursussen docent
Examinator
dr. F. Takes
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Periode
PER2  (07-11-2022 t/m 27-01-2023)
Aanvangsblok
PER2
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Aan het einde van de cursus ben je in staat om: 
  1. maatschappelijke, professionele en persoonlijke normatieve kaders van de pedagogische professional te benoemen en hanteren.
  2. basiskennis van het jeugdrecht te reproduceren, te duiden en te hanteren.
  3. verschillende ethische theorieƫn en benaderingen te benoemen, uit te leggen, te hanteren en te vergelijken.
  4. normatieve uitgangspunten van beroepsethiek, jeugdrecht en maatschappelijk beleid binnen het domein van zorg en welzijn in verband te brengen met ethische en politiek filosofische theorie en onderliggende mens- en maatschappijbeelden.
  5. normativiteit in pedagogische praktijk te onderkennen en becommentariƫren.
  6. persoonlijke morele standpunten te onderkennen, analyseren en evalueren. 
  7. ethisch bewustzijn te demonstreren welke van belang is voor een pedagogische professional.
Deze cursus sluit aan bij de SDG 16 Vrede, justitie en sterke publieke diensten
Inhoud
Mag je informatie over een kind delen? Wie bepaalt wat in het belang van het kind is? Moet je je aan regels houden waar je het niet mee eens bent? Als pedagogische professional heb je te maken met maatschappelijke, professionele en persoonlijke normatieve kaders, die je moet kunnen herkennen en waartoe je je moet kunnen verhouden. Inzicht in ethiek en recht en de relatie tussen deze twee is daarbij van belang. In deze cursus raak je vertrouwd met verschillende ethische benaderingen en verwerf je kennis van relevante wetgeving voor het pedagogische werkveld. Het gaat erom dat je een ethisch reflectieve attitude ontwikkelt,  die je in staat stelt om je kritisch te verhouden tot de waarden die vooraf gaan aan je eigen handelen en oordelen en de normatieve dimensie van het jeugdrecht en de pedagogische professie. In de collegereeks wordt aan de hand van verschillende ethische benaderingen en de hoofdlijnen van het jeugdrecht een theoretische basis gelegd voor deze attitude, waarbij er aandacht is voor de relatie tussen ethiek, recht en praktijk.

Deze cursus sluit aan bij de SDG 16 Vrede, justitie en sterke publieke diensten
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden
Aanvullende informatie over de cursus wordt bekend gemaakt via Brightspace.

Gezien de situatie omtrent COVID-19 is alle informatie uit deze cursusbeschrijving nadrukkelijk onder voorbehoud. Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van COVID-19 zouden ertoe kunnen leiden dat dat bepaalde passages niet langer overeenkomen met de beschrijvingen die bij de start van het studiejaar zijn gemaakt. Aan de cursusbeschrijvingen kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
 
Verplicht materiaal
Boek
ISBN:978-90-469-0678-1
Titel:Van Gedachten Wisselen, filosofie en ethiek voor zorg en welzijn (3e herziene druk) 2019
Auteur:Richard de Brabander
Uitgever:Coutinho, Bussum
Druk:3
Kosten:29,50
Boek
Op 27 juni 2022 verschijnt een nieuwe druk van Jeugdrecht Begrepen (8e druk) De genoemde prijs is een vooraankondiging van de uitgever en nog niet de definitieve prijs
ISBN:978-94-6290-225-1
Titel:Jeugdrecht Begrepen (8e herziene druk) 2022
Auteur:Lydia Janssen
Uitgever:Boom Juridisch
Druk:8
Kosten:41,50

Werkvormen
Hoorcollege

Algemeen
Nadere informatie via Brightspace

Opmerking
Hoorcolleges en zelfstudie.
Mogelijk online werk- en responsiecollege.

Sustainability certificate

Toetsen
Tentamen
Weging1
ToetsvormDigitale toets met CIRRUS
GelegenhedenBlok PER2, Blok PER3, Blok PER4