SOW-PWB3390
Bachelorscriptie ALPO
Cursus informatieRooster
CursusSOW-PWB3390
Studiepunten (ECTS)10
CategorieB3 (Derde jaar bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Pedagogische Wetenschappen;
Docenten
Docent
dr. W. Droop
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
M. van Hooijdonk, MSc
Overige cursussen docent
Coördinator
M. van Hooijdonk, MSc
Overige cursussen docent
Examinator
M. van Hooijdonk, MSc
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Periode
SEM2  (30-01-2023 t/m 14-07-2023)
Aanvangsblok
SEM2
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking.
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Aan het einde van de cursus is de student in staat om:
  1. de (maatschappelijke) relevantie van een onderzoeksonderwerp aan te geven (1,2,3,4,5,6,7,8,9)
  2. een probleem- en vraagstelling  kritisch te formuleren, te bestuderen en te analyseren (1,2,3,4,5,6,7,8,9)
  3. een methodologisch verantwoorde onderzoeksopzet te maken volgens de daarvoor vastgestelde criteria (1,2,3,4,5,6,7,8,9)
  4. beargumenteerd het juiste onderzoeksdesign te kiezen en mee te wegen bij de interpretatie van resultaten (1,2,3,4,5,6,7,8,9)
  5. effectief en inzichtelijk data te verzamelen aan de hand van een daarvoor geschikte onderzoeksmethode (1,2,3,4,5,6,7,8,9)
  6. verkregen data te analyseren rekening houdend met methodologische criteria (1,2,3,4,5,6,7,8,9)
  7. bondig en helder onderzoeksresultaten te rapporteren, en daarbij adequaat verwijzen naar wetenschappelijke literatuur (1,2,3,4,5,6,7,8,9)
Inhoud
Het uitvoeren van een onderzoek op het terrein van de Pedagogische Wetenschappen of Onderwijswetenschappen en het schrijven van een eindwerkstuk dat voldoet aan de APA-normen. De studenten kunnen in overleg met de stageschool zelf een onderzoeksthema aandragen. Tijdens de cursus wordt in overleg met de scriptiebegeleider bepaald hoe dit thema onderzocht kan worden.

 
Niveau

Voorkennis
Academische vaardigheden 2 ALPO (PWB2181) met voldoende resultaat afgesloten
Toetsinformatie

Bijzonderheden
Pre-inschrijving:
Een voorwaarde om aan je bachelorscriptie te beginnen, is het doen van een pre-inschrijving. Nadere informatie over de pre-inschrijving wordt verstrekt in de digitale leeromgeving Brightspace. Voor vragen over de pre-inschrijving, neem contact op met de co√∂rdinator Mare van Hooijdonk (mare.vanhooijdonk@ru.nl).

Let op: in deze cursus wordt omgegaan met vertrouwelijke gegevens van derden. Heb je normaliter je beveiligde RU-mail doorgelinkt naar je persoonlijke mailadres? Dan dien je vanwege de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) dat (tijdelijk) uit te zetten en bestanden met gevoelige informatie altijd te beveiligen met een wachtwoord.

Gezien de huidige situatie omtrent COVID-19 is alle informatie uit deze cursusbeschrijving nadrukkelijk onder voorbehoud. Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van COVID-19 zouden ertoe kunnen leiden dat bepaalde passages niet langer overeenkomen met de beschrijvingen die bij de start van het studiejaar zijn gemaakt. Aan de cursusbeschrijvingen kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
 
Verplicht materiaal
Wordt nader bekendgemaakt
Literatuur afgestemd op de door de studenten gekozen thema’s.

Werkvormen
Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Algemeen
Werkgroepen

Toetsen
Scriptie verslag
Weging1
ToetsvormScriptie
GelegenhedenBlok SEM2